Burgemeester Jeroen Gebben reikte vrijdag 26 april twee lintjes uit in Tytsjerksteradiel. Gooitzen van der Schaaf en Mohammed Yettefti werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun unieke inzet voor de gemeente. ’s Ochtends bracht Gebben de twee decorandi een verrassingsbezoek en nodigde hen uit voor de lintjesceremonie later die ochtend.  

De lintjesceremonie vond plaats in de Kruiskerk te Burgum. Bij de plechtigheid waren dierbaren van Van der Schaaf en Yettefti aanwezig. Wâldsjonger Marcel Smit zong een lied ter ere van de Lintjesregen.

Gooitzen van der Schaaf
De heer Van der Schaaf kreeg een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving. Al ruim 40 jaar zet hij zich in als vrijwilliger. Hij begon zijn vrijwilligerswerk op 23-jarige leeftijd als penningmeester en voorzitter van de Federatie Christelijk Jeugdwerk in zijn geboorteplaats Wonseradeel. Daarna zette hij zich onder andere in als clubleider bij de Gereformeerde Kerk in Winsum en als diaken in verschillende kerken. Zijn rol in de gemeenschap werd nog verder uitgebreid door zijn betrokkenheid bij politieke activiteiten, waaronder het gemeenteraadslidmaatschap van Tytsjerksteradiel tussen 2006 en 2010. Ook is hij sinds 2004 actief lid van de Lionsclub de Wâlden en voert hij sinds enkele jaren als vrijwilliger van Stichting Present tuinklussen uit.

Daarnaast heeft de heer Van der Schaaf een belangrijke bijdrage geleverd aan het beheer van financiën voor diverse organisaties. Gooitzen van der Schaaf ontvangt deze onderscheiding als blijk van erkenning voor zijn tomeloze energie en toewijding aan onze gemeente.

Mohammed Yettefti
De heer Yettefti ontving een Koninklijke onderscheiding voor zijn indrukwekkende vrijwillige inzet, die al begon direct na zijn komst naar Nederland in 1980. Als jonge immigrant hielp hij anderen hun weg te vinden in de Nederlandse cultuur. Dit deed hij eerst bij het Centrum voor Buitenlanders in Leeuwarden en later als hulpconciërge bij CSG Comenius Mariënburg. Tegelijkertijd is hij ook al jarenlang werkzaam als cameraman bij verschillende lokale omroepen. Zijn doel is het vastleggen van de 'gewone man', om anderen te inspireren.

Collega’s prijzen Mohammed Yettefti om zijn ongekende flexibiliteit, sociale vaardigheden en de manier waarop hij iedereen gelijk behandelt. De benoeming van de heer Yettefti tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onderstreept de waardering voor zijn inzet voor de samenleving en zijn rol als bruggenbouwer tussen verschillende culturen.

V.l.n.r. Gooitzen van der Schaaf, Mohammed Yettefti en burgemeester Jeroen Gebben