Het doortrappenseizoen is vandaag feestelijk van start gegaan in Oentsjerk. De tekst Feiliger Fytse werd door wethouder Berber van Zandbergen op de straat gespoten. Het programma Doortrappen wil ouderen tot hun 100e veilig laten fietsen. Bij fysiopraktijk Giesberts stapten 18 ouderen op de fiets om een tocht van 26 kilometer af te leggen. ‘Bliuwe fytsen is net allinnich sûn, mar ek nochris hiel gesellich. Dêrtroch bliuwe âlderen selsstannich om 't se harsels rêde kinne’ zegt wethouder Berber van Zandbergen.  

Minicursus op- en afstappen

Na de opening werd een minicursus op- en afstappen gegeven door de Fietsersbond. Onder leiding van buurtsportcoach Demi Phillips legden de deelnemers daarna een mooie route af door de regio. Na afloop werd nagepraat met koffie en wat lekkers bij kafee it wapen fan Fryslân in Oentsjerk.

Doortrappen

Met Doortrappen wil de gemeente ouderen zo lang en zo veilig mogelijk laten fietsen. Dit doet ze in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF), de Fietsersbond, VeiligheidNL, FrieslandBeweegt en SportFryslân. 

Ook in de 17 andere Friese gemeenten werd deze ochtend de seizoensopening van Doortrappen gehouden. De komende tijd staan er veel fietsactiviteiten voor ouderen op de planning. Zo worden er onder andere fietsspiegels uitgedeeld, komen er testdagen voor ouderen die een driewieler willen proberen en worden er meerdere fietsroutes gefietst.