De gemeente haalt bij alle huishoudens het afval op. Voor het ophalen en het verwerken van dit afval betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een algemene heffing. Dit betekent dat de heffing niet afhankelijk is van de hoeveelheid afval per huishouden.

De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u aan het begin van het belastingjaar. Deze heffing wordt gecombineerd met de aanslag onroerende zaakbelasting en de aanslag rioolheffing.

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

De gemeente haalt bij alle huishoudens het afval op. Daarnaast zijn er brengvoorzieningen zoals glas- en textielcontainers, de milieustraat en het composteerterrein. Voor het ophalen en het verwerken van dit afval betaalt u afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is een algemene heffing. Dit betekent dat de heffing niet afhankelijk is van de hoeveelheid afval per huishouden.

Wanneer krijg ik de aanslag in de brievenbus?

De aanslag voor de afvalstoffenheffing ontvangt u aan het begin van het belastingjaar. Deze heffing wordt gecombineerd met de aanslag ozb en de aanslag rioolheffing.

Hoe is de afvalstoffenheffing opgebouwd?

De heffing is gebaseerd op kosten die we maken voor de inzameling en verwerking van afval van onze inwoners. Het geld dat inwoners aan de gemeente betalen wordt volledig besteed aan het ophalen, inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

In 2019 hebben we besloten een nieuwe manier van inzamelen in te voeren. We willen onze inwoners op andere manieren stimuleren hun afval nog beter te scheiden. We legen vanaf 2021 de sortibak eenmaal per 3 weken en de biobak eenmaal per 2 weken. Van 1 maart tot 1 november wordt de biobak wekelijks geleegd. Ook hebben de milieustraat en het composteerterrein ruimere openingstijden. In 2021 zijn extra glas- en textielcontainers geplaatst zodat inwoners hun afval nog beter kunnen scheiden.

Wat als ik geen afval heb, moet ik dan wel afvalstoffenheffing betalen?

U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte (bijvoorbeeld als huurder of woningeigenaar die ook in de woning woont). Net als de rioolstoffenheffing is in ieder huishouden ook de afvalstoffenheffing verplicht.

Wat kost het?

De gemeente maakt bij de afvalstoffenheffing onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens (mensen die alleen wonen) en meerpersoonshuishoudens (stellen of gezinnen). 

  • Voor een huishouden met meer dan 1 persoon: € 282,00
  • Voor alleenwonende: € 197,40

Hoe werkt het?

In welke situatie blijft het aanslagbedrag gelijk?

Het aanslagbedrag wijzigt niet als u verhuist binnen de gemeente met uw gehele huishouden. De aanslag verhuist dan als het ware met u mee. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is een vast bedrag per huishouden. Alleen de gezinssamenstelling is van invloed op de hoogte van het aanslagbedrag.

Wanneer wijzigt het aanslagbedrag?

Het aanslagbedrag kan wijzigen:

  • als u verhuist naar een andere gemeente
  • als u verhuist binnen de gemeente, omdat u gaat samenwonen
  • als uw gezinssamenstelling wijzigt
  • in geval van overlijden

Als één van bovenstaande situaties op u van toepassing is dan hoeft u niets te doen. De aanslag wordt automatisch aangepast.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Maak dan bezwaar tegen de aanslag.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk.

Aanvullende informatie

De verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2024 vindt u online, deze verordening is vastgesteld op 2 november 2023.

De verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de reinigingsrechten 2024 vindt u online, deze verordening is vastgesteld op 2 november 2023.