De Adviesraad Wmo is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij wordt betrokken bij voornemens, plannen en beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze volgt zij kritisch. Ook toetst de adviesraad de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd; gaat het in de praktijk zoals het de bedoeling was? De adviesraad geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over de Wmo en het beleid.

Vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en worden aangekondigd in de Actief en in de nieuwsberichten op de website. U bent van harte welkom bij deze vergaderingen, deze zijn openbaar.

De Adviesraad Wmo heeft een eigen website: www.adviesraadwmotdiel.nl(externe link). Op deze website vindt u onder andere informatie over de Adviesraad Wmo en de vergaderingen.