Tweede openbare zitting Gemeentelijk Stembureau

Op woensdag 29 november vindt een hertelling plaats. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau:

  • Woensdag 29 november 2023
  • Tijdstip: 13.00 uur
  • Plaats: raadzaal gemeentehuis Burgum

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn.

Op donderdag 23 november 2023 wordt de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau:

  • Donderdag 23 november 2023
  • Tijdstip: 09.00 uur
  • Plaats: raadzaal gemeentehuis Burgum

Hoe gaat het in zijn werk?

Voorafgaand aan het bekend maken van de uitslag, worden eerst alle processen-verbaal gecontroleerd. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de betreffende lijst(en) of stembureau(s) ter plekke een hertelling plaats door de leden en ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau.

Eventuele fouten worden gecorrigeerd. Daarna worden de stemmen ingevoerd. Tot slot wordt het proces-verbaal met de uitslag geprint, voorgelezen en ondertekend door de leden van het Gemeentelijk Stembureau.

Wilt u een zitting bijwonen?

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Van deze bezwaren wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. Bel dan éérst met 14 0511 om een afspraak te maken.

De verkiezingsuitslag wordt na de zitting zo snel mogelijk op onze website gepubliceerd.