Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Onderhoud Slachtedyk, Ryptsjerk

Dinsdag 26 september 2023 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Slachtedyk in Ryptsjerk. Er worden 2 verkeersdrempels gemaakt nabij de oversteek bij het Klaasslúske.

Planning

De werkzaamheden zullen circa 4 dagen duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, dus tot en met 29 september 2023.

Mogelijke hinder

 • Van dinsdag 26 september tot en met vrijdag 29 september 2023 is de Slachtedyk gestremd voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voetgangers en fietsers kunnen overdag het traject veilig passeren.
 • De aanwonenden kunnen op de ledigingsdagen de afvalcontainer op de reguliere verzamelplaats neerzetten. De gemeente zorgt dat de container wordt geleegd.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u uw vraag stellen via het emailadres gemeente@t-diel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp: "verkeersdrempels Slachtedyk" en uw eigen adres, email en telefoonnummer. Wij proberen dan op korte termijn contact met u op te nemen.

Tracé werkzaamheden Slachtedyk, Ryptsjerk
Tracé werkzaamheden Slachtedyk, Ryptsjerk

Onderhoud IJpeijsingel, Ryptsjerk

Maandag 2 oktober 2023 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de IJpeijsingel in Ryptsjerk. De bestrating wordt er uit gehaald en opnieuw gestraat. Het betreft regulier onderhoud om de weg in een goede en veilige conditie te houden.

Planning

De werkzaamheden zullen circa 4 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Mogelijke hinder

 • Van maandag 2 oktober 2023 is de IJpeijsingel gestremd voor gemotoriseerd verkeer.
 • Voetgangers en fietsers kunnen overdag het traject veilig passeren.
 • Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat de woonpercelen aan de IJpeijsingel minder goed bereikbaar zijn. Wij proberen deze periode zo kort mogelijk te houden.
 • De aanwonenden kunnen op de ledigingsdagen de afvalcontainer op de reguliere verzamelplaats neerzetten. De gemeente zorgt dat de container wordt geleegd.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u uw vraag stellen via het emailadres gemeente@t-diel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp: "onderhoud bestrating IJpeijsingel" en uw eigen adres, email en telefoonnummer. Wij proberen dan op korte termijn contact met u op te nemen.

Tracé werkzaamheden IJpeijsingel, Ryptsjerk
Tracé werkzaamheden IJpeijsingel, Ryptsjerk

Werkzaamheden Kloosterlaan in Burgum

De Firma Nota Infra b.v. is 28 augustus 2023 gestart met de wegwerkzaamheden aan de Kloosterlaan. Het wegdek is in een zodanige staat dat de hele weg wordt voorzien van nieuw bestratingsmateriaal.

Verkeersmaatregelen

Het voornemen bestaat al langere tijd om voor de Kloosterlaan een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. Daar hoort ook een weginrichting bij die bij deze snelheid past. Dit wordt gedaan door de aansluitingen van de Lauermanstraat en Minnertshof gelijkwaardig en verhoogd aan te leggen. De aansluiting met De Berch wordt niet verhoogd uitgevoerd.

De voorrangssituatie gaat wijzigen. Op alle 3 de kruisingen zullen bestuurders die van rechts komen voorrang hebben.

Planning

Het doel is om de werkzaamheden medio oktober 2023 af te ronden. Het werk zal in verschillende fases worden uitgevoerd. Hierover worden de aanwonenden nog nader geïnformeerd door de aannemer Nota Infra b.v. De aanwonenden worden ook geïnformeerd over de bereikbaarheid van de woonpercelen en de afvalinzameling.

Vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de gemeente, telefonisch via 14 0511, via email gemeente@t-diel.nl of u kunt een melding maken via Fixi(externe link). Graag het onderwerp, uw naam en telefoonnummer vermelden, dan nemen wij op korte termijn contact met u op.

Werkzaamheden elektriciteitsstation Burgum

Netbeheerders Liander en TenneT gaan werkzaamheden uitvoeren op het elektriciteitsstation nabij de ENGIE centrale aan de Koumarwei 2 in Burgum. Binnenkort start de aanleg van een tweede inrit en wordt het fiets- en voetpad langs het elektriciteitsstation tijdelijk afgesloten (van 28 augustus t/m 29 september).

Meer stroom voor Burgum en omgeving

In en rond Burgum wordt steeds meer energie opgewekt en gebruikt. Om iedereen van voldoende stroom te kunnen voorzien en meer ruimte te maken voor het terugleveren van stroom, moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. Dit betekent dat er op het elektriciteitsstation aan de Koumarwei 2 een aantal werkzaamheden gaat plaatsvinden.

Start aanleg nieuwe inrit na de bouwvak

Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsstation tijdens de werkzaamheden en ook daarna goed bereikbaar is, leggen we een tweede inrit aan. Deze komt aan de noordzijde van het terrein en komt uit op de Koumarwei. Om deze inrit te kunnen realiseren, wordt het fietspad deels verlegd, bekijk de onderstaande schets. De werkzaamheden starten in de week van 28 augustus 2023.

Fiets- en voetpad vanaf 28 augustus afgesloten

Vanwege de aanleg van de nieuwe inrit kunt u van 28 augustus tot en met 29 september 2023 het fiets- en voetpad langs het elektriciteitsstation niet gebruiken. Fietsers worden omgeleid.

Uitnodiging informatiebijeenkomst

Liander, TenneT en ENGIE organiseren een informatiebijeenkomst om u meer te vertellen over de werkzaamheden die op en rond het terrein gaan plaatsvinden en wat u hier mogelijk van kunt merken. U bent van harte uitgenodigd op:

 • Datum: donderdag 5 oktober 2023.
 • Tijd: u kunt binnenlopen tussen 18.30 en 20.30 uur.
 • Locatie: Glinstra State, Freerk Bosgraafstraat 18 in Burgum.

Contact

Voor vragen kunt u mailen met burgum@liander.nl.

Schets Koumarwei, Burgum

Afbeelding van fases werkzaamheden Electriciteitscentrale Burgum
Fases werkzaamheden Electriciteitscentrale Burgum

Glasvezelcampagne voor dorpen in gemeente Tytsjerksteradiel is van start gegaan (september 2022)

DELTA Netwerk is een glasvezelcampagne van start gegaan voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij voldoende deelname van de huishoudens komt er een glasvezelnetwerk. U doet mee door vóór 30 november 2022 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, Caiway glasvezel, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl(externe link). Op meerdere momenten zullen informatieavonden gehouden worden om de inwoners te informeren over de campagne en de mogelijkheden van glasvezel.

DELTA Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Grote delen van het buitengebied in de gemeente Tytsjerksteradiel is al aangesloten of in aanleg. Onder de inwoners van Jistrum en de dorpen in de buurgemeente Achtkarspelen bleek er dit voorjaar al voldoende animo. Vanaf 5 september 2022 kunnen de inwoners van Burgum, Hurdegaryp, Noardburgum, Gytsjerk, Oentsjerk, Garyp, Tytsjerk, Eastermar, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Mûnein, Suwâld, Aldtsjerk, Earnewâld en Wyns zich aanmelden.

Glasvezel betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit

Juist in deze tijd waarin veel mensen nog thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds meer ‘slimme’ apparaten zijn in een huis te vinden. Glasvezel is veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan het huidige internet.

Informatieavonden

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond in de buurt of online. Zo houdt DELTA Netwerk informatieavonden om 19.30 uur op:

 • 29 september 2022 - It Maskelyn, Easter Omwei 5 in Hurdegaryp
 • 4 oktober 2022 - De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum
 • 5 oktober 2022 - Landgoed Stania State, Rengersweg 98B in Oentsjerk

Inloop is steeds vanaf 19.00 uur.

Ook zijn er online informatieavonden op woensdag 28 september, dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november om 19.30 uur. Op deltanetwerk.nl(externe link) kunt u zich hiervoor aanmelden.

Glasvezel Informatiepunt in Burgum

DELTA Netwerk helpt u graag in het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71c in Burgum. Een glasvezeladviseur is er aanwezig voor vragen over glasvezel of om hulp te bieden bij het afsluiten van een abonnement. Ook is een adviseur telefonisch bereikbaar op 06 - 3861 2760. U kunt er binnenlopen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk is een onderdeel van één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot hun razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al meer dan 1.000.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Netwerk. En daar komen iedere maand nog zo’n 30.000 adressen bij.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Tytsjerksteradiel op deltanetwerk.nl(externe link)