Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Rioleringswerkzaamheden De Tuije, Garyp

Aannemer Joost Visser zal in een deel van De Tuije een regenwaterriool aanbrengen en het bestaande riool vervangen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 46 (13 november 2023) en zullen circa 6 weken duren. Dit betekent dat de aannemer gedurende deze periode het weggedeelte zal stremmen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren. Zie de planning en de tekening van de werkzaamheden.

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden zal de weg worden gestremd en is deze afgesloten voor al het verkeer. De bewoners van dit wegvak worden door de aannemer ingelicht.

Toekomst

Met de aanleg van regenwaterriool hopen we de wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Rioleringswerkzaamheden Gytsjerk zuid-west (fase 2)

De aannemer Cees van de Adel zal in Gytsjerk zuid/west een regenwaterriool aanbrengen en een deel van het bestaande riool vervangen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 46 (13 november 2023) en zullen tot ongeveer de bouwvak 2024 duren. Dit betekent dat de aannemer gedurende deze periode een weggedeelte zal stremmen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren, zie globale planning en fasering.

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden zal de weg worden gestremd en is deze afgesloten voor al het verkeer. De bewoners van dit wegvak worden door de aannemer ingelicht.

Toekomst

Met de aanleg van een regenwaterriool hopen we de wateroverlast in de toekomst te verminderen.

Onderhoud IJpeijsingel, Ryptsjerk

Maandag 2 oktober 2023 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de IJpeijsingel in Ryptsjerk. De bestrating wordt er uit gehaald en opnieuw gestraat. Het betreft regulier onderhoud om de weg in een goede en veilige conditie te houden.

Planning

De werkzaamheden zullen circa 4 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Mogelijke hinder

  • Van maandag 2 oktober 2023 is de IJpeijsingel gestremd voor gemotoriseerd verkeer.
  • Voetgangers en fietsers kunnen overdag het traject veilig passeren.
  • Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat de woonpercelen aan de IJpeijsingel minder goed bereikbaar zijn. Wij proberen deze periode zo kort mogelijk te houden.
  • De aanwonenden kunnen op de ledigingsdagen de afvalcontainer op de reguliere verzamelplaats neerzetten. De gemeente zorgt dat de container wordt geleegd.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u uw vraag stellen via het emailadres gemeente@t-diel.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp: "onderhoud bestrating IJpeijsingel" en uw eigen adres, email en telefoonnummer. Wij proberen dan op korte termijn contact met u op te nemen.

Tracé werkzaamheden IJpeijsingel, Ryptsjerk
Tracé werkzaamheden IJpeijsingel, Ryptsjerk