Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Update werkzaamheden kruispunt Quatrebras

In december 2022 ontving u van ons het laatste bericht over de werkzaamheden aan kruispunt Quatrebras (N355). Inmiddels zijn we alweer een paar maanden verder en komt het einde van de werkzaamheden in zicht! Hierbij informeren wij u over de planning van de werkzaamheden die de komende tijd plaatsvinden.   

Werkzaamheden Quatrebras

De werkzaamheden aan de zuidzijde van het kruispunt konden we in december 2022 grotendeels afronden. Begin dit jaar is BAM Infra gestart met de werkzaamheden aan de noordzijde van het kruispunt. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn binnenkort klaar. Om de laatste werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren moeten we het kruispunt nog één keer volledig afsluiten.

Afsluiting kruispunt

Om het kruispunt te kunnen asfalteren en nieuwe markering aan te kunnen brengen is het kruispunt van donderdag 30 maart 09.00 uur tot en met zondag 2 april 17.00 uur volledig afgesloten. De N355 tussen Noardburgum en Hurdegaryp is dan ook afgesloten. Tijdens de afsluiting testen we daarnaast de nieuwe verkeersregelinstallatie. De data van deze vierdaagse afsluiting hebben we tijdens de bijeenkomst op donderdag 23 februari afgestemd met de buurtvereniging en bedrijven in de buurt.

Omleidingsroute

De huidige omleidingsroute via De Centrale As (N356) blijft gelden tot het eind van de werkzaamheden. Fietsers leiden we nog steeds om via Noardburgum, Feanwâldsterwâl en Hurdegaryp (Zomerweg)

omleidingsroute quatrebras
afbeelding: omleidingsroutekaartje kruispunt Quatrebras N355

Openbaar vervoer

In de periodes waarop het kruispunt is afgesloten rijden de bussen op bepaalde momenten een alternatieve route. Actuele informatie daarover vindt u op www.arriva.nl/halte(externe link)

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de N355? Op www.fryslan.frl/N355(externe link) vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bellen naar 058 – 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Stremming brug Eastermar

De Provinsje Fryslân werkt momenteel aan de brug in Eastermar. Er is een defect gevonden aan de brug dat verder wordt onderzocht of zal worden gerepareerd.

Stremming 23 maart 00.00 – 5.00 uur
In de nacht van 23 maart is de brug gestremd voor doorgaand verkeer van 00.00 – 5.00 uur. In verband met de relatief korte-, lokale- en nachtelijke stremming is ervoor gekozen geen omleidingsborden te plaatsen. De stremming wordt met vooraankondigingsborden aangegeven.

Rioleringswerkzaamheden Singel en Inialoane, Garyp

De aannemer WMR zal in de Singel en een deel van de Inialoane een regenwaterriool aanbrengen. In de Singel wordt tevens een deel van het bestaande riool vervangen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 11 (13 maart 2023) en zullen circa 10 weken duren. Dit betekent dat de aannemer gedurende deze periode een weggedeelte zal stremmen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren, zie globale planning en fasering.

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden zullen bepaalde weggedeelten worden gestremd en afgesloten voor alle verkeer. De bewoners aan het betreffende wegvak worden door de aannemer ingelicht.

Toekomst

Met de aanleg van regenwaterriool proberen we de wateroverlast te verminderen en wordt er minder regenwater naar de zuivering verpompt.

Rioleringswerkzaamheden Gytsjerk zuid-west

De aannemer Jelle Bijlsma brengt in Gytsjerk zuid-west een regenwaterriool aan en vervangt een deel van het bestaande riool.

Planning

Half november 2022 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze zullen tot circa de bouwvak van 2023 duren. Dit betekent dat de aannemer gedurende deze periode een weggedeelte zal stremmen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren (zie globale planning en fasering).

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden is de weg gestremd en is deze afgesloten voor al het verkeer. De bewoners van dit wegvak zijn door de aannemer ingelicht.

Toekomst

Met de aanleg van regenwaterriool hopen we de wateroverlast voor in de toekomst te verminderen.

Bijlagen

Werkzaamheden Sintrale As

Aannemer Heijmans voert in opdracht van Provincie Fryslân de komende maanden herstelwerkzaamheden uit aan de Sintrale As (N356). De werkzaamheden zijn ter hoogte van De Falom en de afslag Damwâld. Tijdens de uitvoering is in beide richtingen één rijbaan beschikbaar, om mogelijk te maken dat het verkeer tijdens de werkzaamheden nog wel de Sintrale As kan gebruiken. Het openbaar vervoer rijdt de gebruikelijke route en doet de gebruikelijke bushaltes aan. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in december 2022 afgerond. 

Omleiding door gemeente Tytsjerksteradiel

Het is noodzakelijk dat de Sintrale As tussen afslag Dokkum en afslag De Westereen voor een korte periode volledig afgesloten is. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer op: vrijdag 7 oktober 19:00 uur tot zondag 9 oktober 20:00 uur. Er volgt nog eenmalig een stremming in december (nog te bepalen datum). 

Het wegverkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid over de N361 en N355 door o.a. Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Hurdegaryp. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Zie onderstaand kaartje.

omleidingsroute De Sintrale As

Glasvezelcampagne voor dorpen in gemeente Tytsjerksteradiel is van start gegaan (september 2022)

DELTA Netwerk is een glasvezelcampagne van start gegaan voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij voldoende deelname van de huishoudens komt er een glasvezelnetwerk. U doet mee door vóór 30 november 2022 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, Caiway glasvezel, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl(externe link). Op meerdere momenten zullen informatieavonden gehouden worden om de inwoners te informeren over de campagne en de mogelijkheden van glasvezel.

DELTA Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Grote delen van het buitengebied in de gemeente Tytsjerksteradiel is al aangesloten of in aanleg. Onder de inwoners van Jistrum en de dorpen in de buurgemeente Achtkarspelen bleek er dit voorjaar al voldoende animo. Vanaf 5 september 2022 kunnen de inwoners van Burgum, Hurdegaryp, Noardburgum, Gytsjerk, Oentsjerk, Garyp, Tytsjerk, Eastermar, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Mûnein, Suwâld, Aldtsjerk, Earnewâld en Wyns zich aanmelden.

Glasvezel betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit

Juist in deze tijd waarin veel mensen nog thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds meer ‘slimme’ apparaten zijn in een huis te vinden. Glasvezel is veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan het huidige internet.

Informatieavonden

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond in de buurt of online. Zo houdt DELTA Netwerk informatieavonden om 19.30 uur op:

  • 29 september 2022 - It Maskelyn, Easter Omwei 5 in Hurdegaryp
  • 4 oktober 2022 - De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum
  • 5 oktober 2022 - Landgoed Stania State, Rengersweg 98B in Oentsjerk

Inloop is steeds vanaf 19.00 uur.

Ook zijn er online informatieavonden op woensdag 28 september, dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november om 19.30 uur. Op deltanetwerk.nl(externe link) kunt u zich hiervoor aanmelden.

Glasvezel Informatiepunt in Burgum

DELTA Netwerk helpt u graag in het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71c in Burgum. Een glasvezeladviseur is er aanwezig voor vragen over glasvezel of om hulp te bieden bij het afsluiten van een abonnement. Ook is een adviseur telefonisch bereikbaar op 06 - 3861 2760. U kunt er binnenlopen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk is een onderdeel van één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot hun razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al meer dan 1.000.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Netwerk. En daar komen iedere maand nog zo’n 30.000 adressen bij.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Tytsjerksteradiel op deltanetwerk.nl(externe link)

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

Kruispunt Quatrebras is toe aan groot onderhoud. Op het kruispunt komen de provinciale weg N355 en twee gemeentelijke wegen bij elkaar. Daarom is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel een ontwerp voor het kruispunt en de aansluitende wegen tot stand gekomen. In december 2019 was er een informatieavond voor bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd die wij meegenomen hebben in de uitwerking van het kruispunt. 

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u in een nieuwsbrief. Of op de website van de provincie Fryslân(externe link).

Bekijk de nieuwsbrief