Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Verkeershinder Raadhuisweg en Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg, Burgum

De Firma Van Gurp zal in een aantal rioolstrengen in de Raadhuisweg en Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg in Burgum boomwortels wegfrezen uit het riool. In juni van dit jaar heeft de gemeente een rioolinspectie uitgevoerd en hieruit bleek dat er in diverse rioolstrengen boomwortels naar binnen zijn gegroeid. Door de boomwortels van binnenuit weg te frezen zal de doorstroming van het riool verbeteren (zie tekening).

Planning

In de week 21 november 2022 zal de aannemer proberen de werkzaamheden uit ge voeren. Dit betekent dat er een aantal dagen verkeershinder kan optreden. We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Het was niet mogelijk deze rioolonderhoudswerkzaamheden te combineren met de werkzaamheden aan de minirotonde. Dit zou leiden tot een langere stremming en omleiding van het verkeer.

Verkeershinder

  • Raadhuisweg en Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg worden niet gestremd, mogelijk wel verkeershinder
  • Lageweg zal één dag of dagdeel zijn gestremd vanaf de zuidkant (bewoners en verkeer van Lageweg en Skipfeart moet dan omrijden via de Markt

Toekomst

Omdat boomwortels ook weer gaan groeien wordt in 2023 een deel van dit riool ook voorzien van een kunststofkous. Hierbij hoeft de weg niet opengebroken te worden.

Werkzaamheden Sintrale As

Aannemer Heijmans voert in opdracht van Provincie Fryslân de komende maanden herstelwerkzaamheden uit aan de Sintrale As (N356). De werkzaamheden zijn ter hoogte van De Falom en de afslag Damwâld. Tijdens de uitvoering is in beide richtingen één rijbaan beschikbaar, om mogelijk te maken dat het verkeer tijdens de werkzaamheden nog wel de Sintrale As kan gebruiken. Het openbaar vervoer rijdt de gebruikelijke route en doet de gebruikelijke bushaltes aan. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in december 2022 afgerond. 

Omleiding door gemeente Tytsjerksteradiel

Het is noodzakelijk dat de Sintrale As tussen afslag Dokkum en afslag De Westereen voor een korte periode volledig afgesloten is. De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer op: vrijdag 7 oktober 19:00 uur tot zondag 9 oktober 20:00 uur. Er volgt nog eenmalig een stremming in december (nog te bepalen datum). 

Het wegverkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid over de N361 en N355 door o.a. Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk, Ryptsjerk, Tytsjerk en Hurdegaryp. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. Zie onderstaand kaartje.

omleidingsroute De Sintrale As

Glasvezelcampagne voor dorpen in gemeente Tytsjerksteradiel is van start gegaan (september 2022)

DELTA Netwerk is een glasvezelcampagne van start gegaan voor de inwoners van alle dorpen in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij voldoende deelname van de huishoudens komt er een glasvezelnetwerk. U doet mee door vóór 30 november 2022 een abonnement af te sluiten bij één van de aangesloten telecomaanbieders, Caiway glasvezel, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Aanmelden kan na de postcodecheck op deltanetwerk.nl(externe link). Op meerdere momenten zullen informatieavonden gehouden worden om de inwoners te informeren over de campagne en de mogelijkheden van glasvezel.

DELTA Netwerk heeft als missie: snel internet voor iedereen in Nederland. Grote delen van het buitengebied in de gemeente Tytsjerksteradiel is al aangesloten of in aanleg. Onder de inwoners van Jistrum en de dorpen in de buurgemeente Achtkarspelen bleek er dit voorjaar al voldoende animo. Vanaf 5 september 2022 kunnen de inwoners van Burgum, Hurdegaryp, Noardburgum, Gytsjerk, Oentsjerk, Garyp, Tytsjerk, Eastermar, Sumar, Jistrum, Ryptsjerk, Mûnein, Suwâld, Aldtsjerk, Earnewâld en Wyns zich aanmelden.

Glasvezel betrouwbaar netwerk met zeer hoge capaciteit

Juist in deze tijd waarin veel mensen nog thuiswerken en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en supersnelle internetverbinding is. Ook zorg op afstand maakt langer thuiswonen mogelijk en steeds meer ‘slimme’ apparaten zijn in een huis te vinden. Glasvezel is veel sneller, stabieler en betrouwbaarder dan het huidige internet.

Informatieavonden

Meer informatie over de voordelen en mogelijkheden van glasvezel zullen in circa 45 minuten gedeeld worden op een informatieavond in de buurt of online. Zo houdt DELTA Netwerk informatieavonden om 19.30 uur op:

  • 29 september 2022 - It Maskelyn, Easter Omwei 5 in Hurdegaryp
  • 4 oktober 2022 - De Pleats, Schoolstraat 82 in Burgum
  • 5 oktober 2022 - Landgoed Stania State, Rengersweg 98B in Oentsjerk

Inloop is steeds vanaf 19.00 uur.

Ook zijn er online informatieavonden op woensdag 28 september, dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november om 19.30 uur. Op deltanetwerk.nl(externe link) kunt u zich hiervoor aanmelden.

Glasvezel Informatiepunt in Burgum

DELTA Netwerk helpt u graag in het Glasvezel Informatiepunt aan de Markt 71c in Burgum. Een glasvezeladviseur is er aanwezig voor vragen over glasvezel of om hulp te bieden bij het afsluiten van een abonnement. Ook is een adviseur telefonisch bereikbaar op 06 - 3861 2760. U kunt er binnenlopen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Over DELTA Netwerk

DELTA Netwerk is een onderdeel van één van de snelst groeiende glasvezelbedrijven van Nederland. Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van glasvezel in Nederland en hebben de ambitie om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot hun razendsnelle glasvezelnetwerk. Inmiddels hebben al meer dan 1.000.000 huishoudens en bedrijven toegang tot het landelijke netwerk van DELTA Netwerk. En daar komen iedere maand nog zo’n 30.000 adressen bij.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Tytsjerksteradiel op deltanetwerk.nl(externe link)

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

Kruispunt Quatrebras is toe aan groot onderhoud. Op het kruispunt komen de provinciale weg N355 en twee gemeentelijke wegen bij elkaar. Daarom is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel een ontwerp voor het kruispunt en de aansluitende wegen tot stand gekomen. In december 2019 was er een informatieavond voor bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd die wij meegenomen hebben in de uitwerking van het kruispunt. 

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u in een nieuwsbrief. Of op de website van de provincie Fryslân(externe link).

Bekijk de nieuwsbrief