Werkzaamheden

Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Verbeteren grond in Wetter- en Willepark

afbeelding Wetter- en Willepark
pad in Wetter- en Willepark

In 2018 is het Wetter- en Willepark aangelegd. Sinds de aanleg zijn er problemen met de grond, waardoor water slecht wegzakt en de bodem verdicht is. Hierdoor groeien de bomen slecht of sterven zelfs af. Het water stroomt in natte periodes op een aantal plekken over de paden. Deze problemen lossen zich niet op een natuurlijke wijze op. Daarom gaat de gemeente de grond bij de bomen verbeteren. Dit zorgt ervoor dat het water niet meer over de paden stroomt.

De komende weken worden de werkzaamheden uitgevoerd. Na de grondverbetering wordt het gebied rond de bomen ingezaaid met graszaad of een mengsel van wilde bloemen. De bedoeling is om de werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden. In de winter worden er nieuwe bomen in het park geplant. De bomen die nu in het park staan blijven staan. Daar wordt omheen gewerkt.

De slechte grond wordt deells afgegraven en afgevoerd. De grond wordt vervangen door goede zwarte grond en vermengd met de bestaande grond. Op deze manier krijgen de bomen goede grond om in te groeien en doorlatende grond voor het regenwater. Daarnaast worden er lage stukken in het gras gemaakt waar het overtollige regenwater weg kan stromen naar de sloten en vijvers. Hierdoor wordt de wateroverlast op de paden weggenomen. Zo wil de gemeente met een groen park de winter ingaan.
 

Groot asfaltonderhoud

Op 5 juni 2024 gaat het groot asfaltonderhoud aan de gemeentelijke asfaltwegen in de gemeente Tytsjerksteradiel van start. In onderstaand schema is te zien waar dat tot stremmingen/overlast leidt. De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in week 23 tot en met 30 (3 juni tot en met 26 juli 2024).

Aanwonenden krijgen persoonlijk bericht van de aannemer. Bestemmingsverkeer is vaak (met enige overlast) mogelijk en het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Het werk wordt uitgevoerd door OHW-infra. Contactpersoon namens gemeente Tytsjerksteradiel is de heer L. de Zee.

DorpWegDatum uitvoering
JistrumFietspad Jisteboerewei5 juni
JistrumFietspad Joost Wiersmawei5 juni
GytsjerkSingel5 en 6 juni
SuwâldSymen Halbeswei6 juni
BurgumFietspad Zomerweg7 juni
NoardburgumZomerweg7 juni
NoardburgumDokter IJpeijlaan7 juni
NoardburgumRijksstraatweg (parallelweg oost)7 juni
NoardburgumRijksstraatweg (parallelweg west)7 juni
JistrumMarwei11 juni
SumarMiensker en Tikewei18 juni
GarypIelke Boonstraloane18 juni
EastermarSeadwei18 juni
EastermarJoerelaan18 juni
SkûlenboarchSkûlenboargerwei12 juli
BurgumBurgumerdaam12 juli
SumarSolcamastraat12 juli ('s avonds)
OentsjerkSanjesreed15 juli
HurdegarypBurgemeester Drijberweg15 juli
EarnewâldFeantersdyk16 juli
EarnewâldEarnewarre16 juli ('s avonds)

Rioleringswerkzaamheden Gytsjerk zuid-west (fase 2)

De aannemer Cees van de Adel zal in Gytsjerk zuid/west een regenwaterriool aanbrengen en een deel van het bestaande riool vervangen.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf week 46 (13 november 2023) en zullen tot ongeveer de bouwvak 2024 duren. Dit betekent dat de aannemer gedurende deze periode een weggedeelte zal stremmen om de rioleringswerkzaamheden uit te voeren, zie globale planning en fasering.

Verkeershinder

Tijdens deze werkzaamheden zal de weg worden gestremd en is deze afgesloten voor al het verkeer. De bewoners van dit wegvak worden door de aannemer ingelicht.

Toekomst

Met de aanleg van een regenwaterriool hopen we de wateroverlast in de toekomst te verminderen.