Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Groot asfaltonderhoud 2022

Op 9 juni 2022 gaat het groot asfaltonderhoud aan de gemeentelijke asfaltwegen in de gemeente Tytsjerksteradiel van start. In onderstaand schema is te zien waar dat tot stremmingen/overlast leidt. De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in week 23 tot en met week 28 (9 juni tot en met 15 juli 2022).

Aanwonenden krijgen persoonlijk bericht van de aannemer. Bestemmingsverkeer is vaak (met enige overlast) mogelijk en het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Het werk wordt uitgevoerd door De Wilde Wegenbouw. Contactpersoon namens de gemeente Tytsjerksteradiel is de heer L. de Zee, telefonisch te bereiken via 14 0511.

DorpWegUitvoering
SuwâldAltenburgerweg9 juni t/m 14 juni
SuwâldMonnikenweg10 juni t/m 13 juni
GarypSigerswâld (west)9 juni t/m 29 juni
BurgumYmkersstrjitte10 juni t/m 22 juni
GarypSigerswâld (oost)13 juni en 29 juni
GarypDe Broek13 juni t/m 29 juni
EastermarSeadwei 14 juni
EastermarBoerestreek14 juni
JistrumJoost Wiersmawei (zijweg)13 juni t/m 17 juni
EastermarBosweg15 juni en 20 juni
NoardburgumZomerweg (oost)14 juni t/m 20 juni
BurgumOude Commissiweg (kruispunt met Zomerweg)23 juni t/m 1 juli
HurdegarypP plaats voetbalvereniging Hurdegaryp (Jintewarren)13 juni t/m 21 juni
TytsjerkFietspad De Krite13 juni t/m 20 juni
HurdegarypWesteromwei10 juni t/m 17 juni
BurgumSkoalloantsje14 juni t/m 17 juni
SumarKoekoekswei en Greate Buorren17 juni
BurgumGaestmabuorren fietspad4 juli t/m 14 juli
BurgumGaestmabuorren rijbaan (drempels)4 juli t/m 14 juli
RyptsjerkOosterdijk fietspad22 juni t/m 23 juni
GytsjerkCanterlandseweg22 juni t/m 23 juni
SuwâldAldemiede (beton)5 juli t/m 15 juli

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

Kruispunt Quatrebras is toe aan groot onderhoud. Op het kruispunt komen de provinciale weg N355 en twee gemeentelijke wegen bij elkaar. Daarom is in nauwe samenwerking tussen de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel een ontwerp voor het kruispunt en de aansluitende wegen tot stand gekomen. In december 2019 was er een informatieavond voor bewoners van Quatrebras. Deze avond heeft ons veel informatie opgeleverd die wij meegenomen hebben in de uitwerking van het kruispunt. We hadden de plannen graag eerder gepresenteerd. Helaas konden en kunnen we door de corona-maatregelen geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom presenteren we u het ontwerp door middel van deze nieuwsbrief. De inwoners van Quatrebras ontvangen deze nieuwsbrief per post.

Bekijk de nieuwsbrief