De gemeente legt de eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
  • de openbare ruimte;
  • het landschap;
  • de stedenbouwkundige situatie;
  • massa, structuur, maat en schaal.

Deze criteria vindt u in de gemeentelijke welstandsnota die u bij de balie Bouwen en Wenjen kunt inzien. 

Welstandsnota inzien 

Via de website van Ruimtelijkeplannen kunt u de Welstandsnota bekijken.