Als u vrijwilligerswerk doet, bent u mogelijk niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente bij AON een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Bent u vrijwilliger voor een vrijwilligersorganisatie die een maatschappelijk doel dient voor de gemeente Tytsjerksteradiel? Dan bent u conform de geldende polisvoorwaarden automatisch verzekerd op deze verzekering (er is dus geen aanmelding nodig) als u schade oploopt óf schade veroorzaakt.

Hoe werkt het?

Vrijwilligers moeten zich, in geval van opgelopen schade, eerst melden bij hun eigen verzekeraar (bijvoorbeeld autoverzekeraar) en in geval van veroorzaakte schade bij hun eigen aansprakelijkheidsverzekeraar. Wanneer geen of geen volledige dekking worden verleend moet de vrijwilliger het schadeaangifteformulier invullen (onder vermelding van polisnummer 5229-MM110269082) en deze gezamenlijk met een afschrift van de (gedeeltelijke) afwijzing van hun eigen verzekeraar indienen bij AON via intake@one-uw.nl. Daarna neemt AON de schademelding in behandeling.

Voorwaarden

De vrijwilligersverzekering is een verzekering met een zo genoemde secundaire dekking. Dit betekent dat vrijwilligers in geval van opgelopen of veroorzaakte schade zich eerst dienen te melden bij hun eigen verzekeraar.