Als u vrijwilligerswerk doet, bent u mogelijk niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente bij AON een vrijwilligersverzekering(externe link) afgesloten.

Bent u vrijwilliger voor een vrijwilligersorganisatie die een maatschappelijk doel dient voor de gemeente Tytsjerksteradiel? Dan bent u conform de geldende polisvoorwaarden automatisch verzekerd op deze verzekering (er is dus geen aanmelding nodig) als u schade oploopt óf schade veroorzaakt.

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft via AON een vrijwilligersverzekering afgesloten, voor de polis- en algemene voorwaarden zie de polis van Aon en de polisvoorwaarden(externe link). De vrijwilligersverzekering is een verzekering met een zo genoemde secundaire dekking. Dit betekent dat de schadeclaim alleen in behandeling wordt genomen als de schade niet op een andere verzekering is gedekt.

Let op:

Niet álle schade is verzekerd op de vrijwilligersverzekering! Laat uw stichting/vereniging zich dan ook altijd adviseren door een verzekeraar/assurantietussenpersoon! Ook (niet uitsluitend) met betrekking tot een eigen aansprakelijkheidsverzekering als deze nog niet door uw stichting/vereniging is afgesloten.

De vrijwilligers zijn automatisch verzekerd (secundair en conform polis- en algemene voorwaarden) en hoeven zich dus niet aan te melden.

Hoe werkt het?

Als u als vrijwilliger schade heeft opgelopen of schade heeft veroorzaakt dient u deze schade eerst te melden bij uw eigen verzekeraar.

Wanneer uw verzekeraar (en de verzekeraar van een mogelijke derde partij) hiervoor geen of geen volledige dekking biedt kunt u het schadeaangifteformulier invullen, onder vermelding van polisnummer 5229-MM110269082. Deze dient u gezamenlijk met (een) afschrift(en) van deze (gedeeltelijke) afwijzing(en) te mailen naar AON via intake@one-uw.nl. Na ontvangst van deze (volledige) gegevens neemt AON de schademelding in behandeling.