Vrijwilligersverzekering

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft bij Centraal Beheer een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor o.a.

  • een toelichting,
  • een brochure,
  • een verzekeringsoverzicht,
  • de polis- en algemene voorwaarden,
  • een filmpje,
  • veel gestelde vragen en
  • een schade aangifteformulier

kunt u kijken op de website van Centraal Beheer,

De vrijwilligersverzekering is een verzekering met een zo genoemde secundaire dekking. Dit betekent dat de schadeclaim alleen in behandeling wordt genomen als de schade niet op een andere verzekering is gedekt.

Let op:

Niet álle schade is verzekerd op de vrijwilligersverzekering! Laat uw stichting/vereniging zich dan ook altijd adviseren door een verzekeraar/assurantietussenpersoon! Ook met betrekking tot een eigen aansprakelijkheidsverzekering als deze nog niet door uw stichting/vereniging is afgesloten.

De vrijwilligers zijn automatisch verzekerd op de vrijwilligersverzekering (secundair en conform polis- en algemene voorwaarden) en hoeven zich dus niet aan te melden.

Hoe werkt het?

Als u als vrijwilliger schade heeft opgelopen of schade heeft veroorzaakt dient u deze schade eerst te melden bij uw eigen verzekeraar. Wanneer uw verzekeraar (en de verzekeraar van de mogelijke derde partij) hiervoor geen of geen volledige dekking biedt kunt u schadeaangifteformulier invullen. Dit formulier dient u gezamenlijk met (een) afschrift(en) van de (gedeeltelijke) afwijzing(en) te mailen naar gemeente@t-diel.nl. Na ontvangst van deze volledige gegevens worden ze door de gemeente naar Centraal Beheer gestuurd. Centraal Beheer zorgt voor de afhandeling van de schadeclaim.