U wilt de gemeente laten weten dat u ergens last van heeft. Of u denkt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Via het doen van een melding of door het indienen van een verzoek om handhaving kunt u de gemeente hiervan op de hoogte brengen.

Melding

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil of overlast van horeca of bedrijven. In principe kan voor alles een melding ingediend worden. Ook van bijvoorbeeld strijdigheid met het bestemmingsplan, illegale bouwwerken, illegale bewoning, vernieling van elzensingels en andere (vermeende) strijdigheid kan een melding/klacht ingediend worden. De gemeente beslist of zij iets doet met uw melding maar neemt daarover geen formeel besluit. Uw meldingen geven ons inzicht in de aard en omvang van de overlast, zodat we gerichter kunnen handelen.

Voor een melding gelden deze regels:

Verzoek om handhaving

U kunt een verzoek om handhaving indienen als u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen.

Hoe werkt het?

Een verzoek om handhaving moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

 • U moet rechtstreeks belang hebben bij handhaving van de regels. Voorbeeld: in het café naast uw woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf produceert meer herrie dan is toegestaan.
 • De overtreding komt regelmatig voor. Een melding leefomgeving doen is volgens u niet voldoende om de overlast aan te pakken.
 • U kunt een verzoek om handhaving alleen per post indienen. Stuur uw brief naar de gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA  Burgum als de overtreding in onze gemeente plaatsvindt.
 • U moet het verzoek
  • onder uw eigen naam en met uw eigen adres- en woonplaatsgegevens indienen
  • voorzien van een datum
  • voorzien van een omschrijving van de vermeende overtreding en door wie de overtreding wordt gepleegd;
  • voorzien van een omschrijving van uw directe belang dat bij de overtreding betrokken is;
  • voorzien van een omschrijving met wat u precies van ons verwacht.