Versnellingsagenda

Wat is de Versnellingsagenda?

De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost Fryslân. Het programma is onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslân die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân met het Rijk afgesloten hebben. De Regio Deal is een samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw, metaal(industrie), landbouw en recreatie & toerisme.

Met de Versnellingsagenda willen de initiatiefnemende overheden samen met ondernemers en onderwijsinstellingen realiseren dat:

  • het Bruto Regionaal Product in 2025 is toegenomen met 400 miljoen euro;
  • het aantal beschikbare banen stabiliseert;
  • de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is;
  • het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt;
  • het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt;
  • en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt.

Subsidie aanvragen

De betrokken partijen willen de doelen realiseren door subsidies te verstrekken aan projecten die voldoende bijdragen aan de beoogde resultaten van de Versnellingsagenda. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld: de Subsidieregeling Versnellingsagenda voor de regio Noordoost Fryslân.

De subsidieaanvragen voor de Versnellingsagenda worden behandeld vanuit één centraal loket voor de hele regio. Dit is het subsidiebureau van gemeente Noardeast-Fryslân. Meer informatie over het aanvragen van subsidies binnen de Versnellingsagenda vind je op de website van gemeente Noardeast-Fryslân.