Verloren of gevonden voorwerpen melden

Bent u in Tytsjerksteradiel iets verloren? Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien of iemand uw voorwerp heeft gevonden. U kunt op deze website ook uw verloren voorwerp melden of registreren.

Verlorenofgevonden.nl

Hoe werkt het?

Heeft u een voorwerp gevonden? Het is uw plicht uw best te doen een gevonden voorwerp weer bij de eigenaar terug te krijgen. Weet u wie dit is, dan kunt u dat zelf regelen. Weet u niet wie de eigenaar is, dan kunt u het voorwerp, als het in de gemeente Tytsjerksteradiel gevonden is, bij ons melden via www.verlorenofgevonden.nl.

  • De wet kent geen vindersplicht, wel een aangifteplicht. Als u iets vindt bent u dus niet verplicht het op te rapen. Maar als u het voorwerp wel opraapt moet u snel aangifte doen bij de gemeente.
  • De wet kent ook geen afgifteplicht. U mag het gevonden voorwerp dus thuis bewaren. Een uitzondering hierop zijn rijbewijzen en/of andere identiteitspapieren. Omdat dit staatseigendommen zijn bent u verplicht deze af te geven (het niet nakomen hiervan is een misdrijf).

Gevonden voorwerpen bewaren

Een gevonden voorwerp kunt u bij het gemeentehuis afgeven. Wij zorgen er dan voor. Bewaart u het zelf, dan moet u zorgen voor het onderhoud. Het voorwerp moet in dezelfde staat blijven. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is hij/zij verplicht eventuele onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen één maand te vergoeden. Betaalt de eigenaar niet op tijd, dan wordt u de eigenaar van het verloren voorwerp.

Eigenaar worden

De gemeente informeert u als de eigenaar het gevonden voorwerp komt afhalen. Als u het gevonden voorwerp zelf bewaart en hiervan aangifte heeft gedaan dan wordt u na 12 maanden of na 3 maanden eigenaar. Het aantal maanden is afhankelijk van de waarde van het gevonden voorwerp.

  • Wilt u zelf rechtmatig eigenaar van het voorwerp worden, dan moet u dit bij aangifte van het gevonden voorwerp aangeven op het formulier.
  • Als het voorwerp een waarde van meer dan € 450,- heeft dan wordt u na 12 maanden eigenaar.
  • Is het minder dan € 450,- dan wordt u na 3 maanden eigenaar.
  • Als u het gevonden voorwerp bij ons in bewaring heeft gegeven, dan moet u zich binnen één maand na de bewaartermijn (dus na 12 of 3 maanden) bij ons melden met het aangifteformulier en identiteitsbewijs.

Uw verloren voorwerp terugkrijgen

Ziet u datgene wat u verloren heeft op www.verlorenofgevonden.nl staan? Dan kunt u zich melden bij de gemeente. Wij vragen u dan om het verloren voorwerp goed te beschrijven, en vergelijken dat met de beschrijving zoals wij die kennen. Klopt dit dan kunt u het voorwerp natuurlijk terugkrijgen:

  • Als het door de gemeente wordt bewaard kunt u zich melden in het gemeentehuis.
  • Wordt het door de vinder bewaard? Dan geven wij de vinder uw contactgegevens, zodat u ook dan uw eigendom weer terug kan krijgen.

Vernietigen reisdocument

Het is wettelijk niet meer toegestaan een gevonden paspoort of Nederlandse identiteitskaart retour te geven aan de houder. Elk reisdocument, dat is gevonden en bij de gemeente is ingeleverd, wordt daarom meteen vernietigd.Heeft u een gegronde vermoeden dat u slachtoffer gaat worden van identiteitsfraude? Dan is het belangrijk om meteen in actie te komen.

Gestolen voorwerpen

Diefstal blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Aangifte doen kan via www.politie.nl.

Gevonden fietsen

Het beheer van de verloren en gevonden fietsen is in handen van Estafette Kringloop in Burgum, Lageweg 17. Telefoon: 0511 - 46 92 11. Zij halen ook fietsen op die zijn gedumpt, of lange tijd onbeheerd zijn achtergelaten. Zij verzorgen ook de verkoop van de gevonden fietsen waarvan de eigenaar zich niet gemeld heeft binnen de gestelde termijn. De spelregels zijn gelijk aan die van gevonden en verloren voorwerpen. U kunt als u een fiets gevonden hebt dit melden bij de gemeente. Kunt u de fiets niet zelf naar de kringloop brengen, dan kunnen zij deze bij u thuis ophalen. Ook als u uw fiets verloren hebt kunt u dit melden bij de gemeente.

Dier kwijt of gevonden?

Heeft u een dier gevonden of is uw dier weggelopen? Dan kunt u contact opnemen met Dierenwelzijnscentrum Adventure in Kootstertille. Telefoon (0512) 330 001. Ook kunt u contact opnemen met Amivedi Nederland (www.amivedi.nl) voor het registreren van uw vermiste of gevonden huisdier.