Verhuist u naar het buitenland?

 • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw emigratie door aan de gemeente.
 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar.

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

DigiD linkGeef uw emigratie door

Hoe werkt het?

U moet de aangifte doen binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland. U kunt uw vertrek online doorgeven. Of maak een afspraak om bij ons langs te komen. U moet hiervoor ingeschreven staan in Tytsjerksteradiel.

De gemeente kan u verplichten persoonlijk langs te komen en aanvullende informatie te geven over uw vertrek.

Als u naar het buitenland verhuist, moet u voor vertrek uit Nederland veel regelen. Vaak is het lastig dit later te doen vanuit een ander land. Check wat u al in Nederland moet regelen met de Nederlandse overheid. Zo bespaart u veel tijd en moeite.

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

Uw emigratie kunt u online doorgeven als de emigratie geldt voor alle bewoners van het adres. Anders geeft u de emigratie persoonlijk door bij de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op hetzelfde adres woont: ouders en hun meerderjarige kind of kinderen, echtgenoten of geregistreerde partners

Sommige personen mogen emigratie doorgeven voor iemand anders:

 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

Let op: woont u met meerdere personen op een adres en gaat niet iedereen met u mee? Dan moet iedereen die wél meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Bent u in het buitenland?

Ook vanuit het buitenland kunt u uw vertrek vaak online doorgeven. In sommige landen lukt dit niet door veiligheidsredenen van dat land. Lukt het niet om uw vertrek online door te geven? Geef uw vertrek schriftelijk door met het emigratieformulier. Vul dit formulier in en stuur het naar gemeente@t-diel.nl.

Aanvullende informatie

Het is niet mogelijk om na de dag van vertrek een uittreksel te printen met vertrekgegevens. U kunt daarvoor uitsluitend terecht bij één van de RNI-loketten. Deze vindt u in de gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle.