Grote evenementen trekken veel bezoekers. Iedereen gaat daar naar toe met de gedachte feest te vieren en het laatste waar je aan wilt denken is dat er iets zou kunnen gebeuren. Dus staan we vaak niet stil bij eenvoudige zaken als vluchtroutes, EHBO-locaties of voldoende drinkwater bij warm weer. Alles is toch goed georganiseerd en voldoet aan de veiligheidseisen?

Toch kunt u zich, zonder al te veel extra inspanning, voorbereiden voor het geval dat er iets gebeurt en paniek zou uitbreken. En u helpt daarmee niet alleen uzelf maar ook de hulpdiensten. Een beetje vooruit denken: Tink Foarút!

Paniek in een menigte

Als er tijdens een evenement iets gebeurt, wil iedereen vaak zo snel mogelijk het terrein of het gebouw verlaten. De kans dat er paniek ontstaat is dan aanwezig. Paniek in een menigte kan leiden tot vervelende en lastige situaties. Mensen kunnen in de verdrukking komen, onder de voet worden gelopen en stikken. De aanleiding is vaak iets onverwachts: een brandje, een vechtpartij, een plotselinge weersverandering.

Wat kunt u vooraf doen?

Let op het evenemententerrein bijvoorbeeld op de bewegwijzering, vluchtroutes en EHBO-posten. Zorg bij warm meer voor voldoende drinkwater en zonnebrandcrème. En vooraf vindt u op websites van de meeste evenementen een overzichtskaart van het terrein en praktische tips. Of luister naar Omrop Fryslân (92.2 FM). De omroep zendt vaak nieuws uit over een evenement.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

Wie een evenement organiseert, moet een vergunning hebben. De gemeente die de vergunning afgeeft, stelt daar eisen aan. Er moeten maatregelen genomen zijn voor de brandveiligheid, voor nooduitgangen, EHBO-voorzieningen en bereikbaarheid van het terrein voor de hulpdiensten zoals brandweer, politie en ambulances. Tijdens veel evenementen zijn hulpdiensten op het terrein of bij een evenement in de buurt, zodat zij snel kunnen ingrijpen als er wat gebeurt. Al deze maatregelen gecombineerd met uw voorbereiding, kunnen er voor zorgen dat in geval van een calamiteit te grote paniek uitblijft.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over wat u kunt doen tijdens noodsituaties? Kijk dan op www.crisis.nl. Hier kunt u ook bekijken welke risico’s in uw buurt voorkomen. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Denk daarom altijd vooruit. Tink Foarút!