U kunt een IOAW-uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Deze uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau U krijgt de uitkering op aanvraag nadat uw WW-uitkering gestopt is. 

Meer informatie over de IOAW vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Voorwaarden

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • u bent vóór 1 januari 1965 geboren en op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering;
  • u kunt geen WW-uitkering meer krijgen;
  • u bent vóór 1 januari 1965 geboren en kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent; 
  • u hebt onvoldoende inkomen om van te leven. Hoeveel inkomen u maximaal mag ontvangen vindt u in het bestand Normen IOAW, januari 2023.

Bent of wordt u tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos? Was of bent u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U hebt wel recht op een IOW-uitkering. Deze vraagt u aan via de website van UWV(externe link).

Arbeidsplicht

Als u een IOAW-uitkering krijgt, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

  • u zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan;
  • u gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn;
  • u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

Als u zich hier niet aan houdt kan de gemeente het recht op de uitkering tijdelijk lager vaststellen. U krijgt dan minder uitkering.

Inlichtingenplicht

Binnen de IOAW geldt voor u – en uw eventuele partner – de inlichtingenplicht. Dit houdt het volgende in:

  • u moet op verzoek of zo snel mogelijk uit zichzelf alles doorgeven dat van invloed kan zijn op het recht op uitkering of de arbeidsinschakeling.

Als u niet of niet voldoende aan de inlichtingenplicht voldoet, dan moet de gemeente het recht op de uitkering herzien of intrekken. Dit kan betekenen dat de gemeente bijstand terugvordert. Daarnaast bepaalt de gemeente of er een boete opgelegd moet worden.