Bij een overnachting in een hotel, pension, vakantiehuisje of camping betaalt u toeristenbelasting. 

Deze belasting wordt door de eigenaar van het vakantieverblijf aan u in rekening gebracht. Jaarlijks doet de eigenaar van het vakantieverblijf een opgave aan de gemeente van het aantal overnachtingen. De eigenaar draagt de toeristenbelasting af aan de gemeente.

Wat kost het?

Het tarief voor de toeristenbelasting is in 2023 € 1,50 per persoon, per overnachting.

Bent u eigenaar van een recreatiewoning?

Als u zelf eigenaar bent van een recreatiewoning, dan ontvangt u een aanslag toeristenbelasting. De gemeente maakt op basis van het aantal slaapplaatsen in uw recreatiewoning een inschatting van het aantal overnachtingen op jaarbasis. Eenmaal per jaar ontvangt u als eigenaar een aanslag toeristenbelasting over het voorgaande jaar.

Wilt u een aanslag ontvangen op basis van het werkelijke aantal overnachtingen?

Dan kunt u bezwaar maken tegen de aanslag. Hoe u dat kunt doen, leest u in de begeleidende brief bij de aanslag toeristenbelasting.

Bent u ondernemer?

Als u beroepsmatig gelegenheid biedt tot verblijf in de gemeente, dan bent u belastingplichtige voor de toeristenbelasting. Onder beroepsmatig worden verstaan: hotels, pensions, campings, bêd & brochjes, jachthavens, verhuurorganisaties e.d. Aan het begin van het jaar moet u een inlichtingenformulier toeristenbelasting invullen.

Vul het formulier voor ondernemers in

Op dit formulier moet u aangeven hoeveel overnachtingen er in het voorgaande jaar zijn geweest. Op basis van deze gegevens wordt een aanslag gemaakt. Deze aanslag ontvangt u in de loop van het jaar.

Aanvullende informatie 

De verordening(externe link) op de heffing en invordering van de toeristenbelasting vindt u online.