Herdraagbaar textiel kunt u inleveren bij een recyclewinkel.

Overig textiel kunt u inleveren bij de textielcontainers of de milieustraat.

Waar zijn de locaties voor het inleveren van textiel?

Afvalapp downloaden

Tips om duurzaam met textiel om te gaan

Aanvullende informatie hoe u duurzaam om gaat met textiel leest u op de themapagina Glas en Textiel.