Aan De Finne in Sumar liggen 8 bouwrijpe bouwkavels gereed voor de verkoop. De kavels worden per inschrijving verkocht. Voor 1 november 2021 kunnen belangstellenden de belangstelling kenbaar maken bij de gemeente.

Dorpsuitbreiding aan De Finne

Aan De Finne liggen 8 bouwrijpe bouwkavels gereed voor de verkoop. De kavels staan aangegeven op de situatietekening.
4 Kavels (1,2, 3 en 6) zijn bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning en 4 kavels (4 en 5) zijn bestemd voor de bouw van half-vrijstaande woningen. De kavels worden per inschrijving verkocht. Voor 1 november 2021 kunnen belangstellenden de belangstelling kenbaar maken. Lees de volgende informatie goed door alvorens het inschrijfformulier in te vullen.

Kavels voor vrijstaande woningbouw

De 4 kavels waarop een vrijstaand huis gebouwd kan worden, worden rechtstreeks verkocht aan particuliere belangstellenden. Dat betekent dat u zelf bepaalt wie uw huis gaat bouwen. Het woningontwerp moet voldoen aan de geldende Bestemmingsplanbepalingen(externe link) en Welstandseisen(externe link) en aan het Bouwbesluit(externe link).

De kavelprijzen zijn als volgt door de gemeenteraad vastgesteld:

Kavelnr.Oppervlakte m2Gedeelte sloot, m2Prijs per m2Koopsom excl. BTWKoopsom incl. 21% BTW
1729-€ 145,00€ 105.705,00€ 127.903,05
2584-€ 161,00€ 94.024,00€ 113.769,04
355019€ 157,00€ 86.350,00€ 104.483,50
65894€ 159,00€ 93.651,00€ 113.317,71

De kosten van overdracht (aktekosten) zijn voor rekening van de koper. Let op: Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd omdat er al BTW (hoog tarief) in de prijs is verrekend.

Wanneer u in aanmerking komt voor 1 van deze kavels, krijgt u een vrijblijvende aanbieding met een geldigheidsduur van 2 weken. Deze optie kan echter met 3 maanden worden verlengd wanneer er 1 procent van de totale koopsom (excl. BTW) alvast wordt betaald. Dit kan worden gezien als een voorschot op de totale koopsom maar wanneer de koop niet doorgaat wordt dit bedrag, afhankelijk van het tijdstip, slechts ten dele of helemaal niet terugbetaald.
Op de verkoop zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Inschrijver is een particulier persoon die zelf de te kopen kavel wil gaan bewonen.

Loting

Omdat de belangstelling relatief groot is, zal er geloot moeten worden.
Er kunnen meerdere kavels in volgorde van voorkeur worden opgegeven. Voordeel hiervan is dat u meer kans maakt op een optie op 1 van de kavels. Nadeel kan zijn dat u de meest gewenste kavel uiteindelijk aan uw neus voorbij gaat omdat u bij het verkrijgen van een optie op een ander bouwterrein niet automatisch op de reservelijst wordt geplaatst!

De verloting vindt als volgt plaats:

  • Alle inschrijfformulieren worden (geprint) in een grote trommel gestopt.
  • Deze wordt geschud en vervolgens worden de formulieren er een voor een uitgetrokken.
  • Bij het trekken van het eerste formulier is duidelijk dat de eerste keuze in optie wordt gegeven.
  • Bij het trekken van het tweede formulier kan ingeval de eerste keuze identiek is de optie naar keuze 2 gaan.

Dit systeem betekent dus ook dat wanneer er een formulier tussen zit met 1 unieke eerste voorkeur het nog niet automatisch een toewijzing inhoudt! Wanneer er geen kavels meer beschikbaar zijn en er nog wel inschrijfformulieren zijn worden deze op volgorde van trekking op een reservelijst geplaatst.

Ingeval er een optant afhaakt, krijgt de eerstvolgende op de reservelijst een optie mits de betreffende kavel bij de keuzes gemeld staat. Inschrijven voor een optie op 1 van deze kavels is niet meer mogelijk.

Kavels voor half-vrijstaande woningbouw

De kavels 4 en 5 waarop totaal 4 half-vrijstaande woningen kunnen worden gerealiseerd, worden via een bouwbedrijf of projectontwikkelaar verkocht. Deze kavels kosten € 155,00 per m2, excl. BTW. De oppervlakte van de kavels is respectievelijk 292 m2, 296 m2, 296 m2 en 298 m2.

Particuliere belangstellende kunnen zich te zijner tijd bij het betreffende bedrijf melden.

Belangstellende bedrijven kunnen zich inschrijven voor deze bouwkavels. Er zal worden geloot wie de kavels in optie krijgt.

Voorwaarden zijn:

  • het betreffende bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zich aantoonbaar richt op het (kleinschalig) ontwikkelen en realiseren van woningbouwprojecten.
  • het bedrijf moet in staat zijn om de grondaanbieding tijdig te accepteren
  • het bedrijf moet over voldoende middelen beschikken om de grond tijdig van de gemeente te kopen.

De termijnen voor de optieverlening en het betalen van de koopsom komen overeen met die van particulieren. Overdracht van de kavels kan via een A-B-C constructie en moet in elk geval plaatsvinden voordat er gestart kan worden met de nieuwbouw.
Het woningontwerp moet voldoen aan de geldende Bestemmingsplanbepalingen(externe link) en Welstandseisen(externe link) en aan het Bouwbesluit(externe link).
Bedrijven die verklaren aan de voorwaarden te kunnen voldoen, konden hun belangstelling kenbaar maken. Inschrijven is niet meer mogelijk. Een (openbare) verloting zal uitwijzen wie de grondaanbieding krijgt. Ook hier hanteren wij een reservelijst.

De kavelprijzen zijn als volgt door de gemeenteraad vastgesteld:

Kavelnr.Oppervlakte m2Gedeelte sloot, m2Prijs per m2
4.12928€ 155,00
4.22966€ 155,00
5.12966€ 155,00
5.22985€ 155,00

Uitslag loting half-vrijstaande woningen

Technisch Installatiebedrijf Bouma BV uit Sumar heeft op basis van de loting de aanbieding voor kavels 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 ontvangen.