Subsidieregeling voor aanbieders van peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Door het college van burgemeester en wethouders is een Subsidieregeling peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie gemeente Tytsjerksteradiel 2021 vastgesteld.

Aan alle kinderopvangaanbieders in de gemeente wordt de mogelijkheid geboden om vanaf 1 januari 2017 een subsidieaanvraag in te dienen voor peuteropvang voor peuters van niet-tweeverdienende ouders en voor extra VVE aanbod voor doelgroeppeuters vanaf 2,5 jaar.

Hoe werkt het?

Leest u voor het indienen van de aanvraag om subsidie de volgende documenten goed door:

Vul voor het indienen van de subsidieaanvraag de onderstaande formulieren in:

Nadat u de documenten volledig hebt ingevuld, kunt u ze naar de gemeente sturen

  • digitaal naar: gemeente@t-diel.nl 
  • via de post naar: Gemeente Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA  Burgum.

Voor eventuele vragen kunt u bellen met 14 0511.