De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel stellen subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van activiteiten die de sociale basis versterken. Het gaat om activiteiten die door vrijwilligers en professionals in de dorpen worden ondernomen om elkaar te helpen en te ondersteunen.

Activiteiten om elkaar te helpen en te ondersteunen

Organisaties met zowel medewerkers in dienstverband als vrijwilligers kunnen subsidie aanvragen. De activiteiten moeten bijdragen aan het realiseren van de drie bouwstenen uit de visie ‘Versterken sociale basis’: Ontmoeten & betrokkenheid, samenredzaamheid en zelfredzaamheid & ontplooiing. Bijvoorbeeld het organiseren van laagdrempelige ontmoeting en talentontwikkeling door en voor inwoners. Of praktische ondersteuning die inwoners helpt om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Subsidie aanvragen

Van 1 januari tot 1 maart 2022 kunnen organisaties een aanvraag indienen. Dit kan via de websites van de gemeenten: www.achtkarspelen.nl/socialebasis(externe link) en www.t-diel.nl/socialebasis. Hier is de subsidieregeling te vinden en ook meer informatie over het subsidieplafond en het uitvoeringsplan ‘Versterken sociale basis’.

Visie versterken sociale basis

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willenleefbare gemeenten zijn, waarin iedereen mag en kan meedoen en ondersteuning krijgt om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn. Dit gebeurt vanuit de ‘Visie versterken sociale basis’. Deze visie is opgesteld samen met organisaties en inwoners. De doelen uit deze visie vormen de basis voor een nieuwe subsidieregeling versterken Sociale Basis. Onder de sociale basis verstaan we de combinatie van alle activiteiten en initiatieven die inwoners ondernemen om elkaar te ondersteunen aan de ene kant en de professioneel georganiseerde sociale basisvoorzieningen aan de andere kant.