Liever op een kaart opzoeken? Dat kan op waarismijnstemlokaal.nl. Wel zo gemakkelijk.

Heeft u een lichamelijke beperking?

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden. Heeft u hulp nodig tijdens het stemmen in het stembureau? Vanwege het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden.

Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen? Dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Stembureaus woensdag 17 maart

De stembureaus zijn open van 07.30 tot en met 21.00 uur. 

Waar Straat en huisnummer Plaats
Burgum, Gemeentehuis Raadhuisweg 7 Burgum
Burgum, Observeum Menno van Coehoornweg 9 Burgum
Burgum, De Stryp Bulthuissingel 7 Burgum
Burgum, Glinstra State Freerk Bosgraafstraat 18 Burgum
Burgum, Het Martinushuis Hillamaweg 37 Burgum
Noardburgum, De Balstien van Cronenburgweg 1 Noardburgum
Noardburgum, Lokaliteit Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Rijksstraatweg 23 Noardburgum
Eastermar, Gymnastieklokaal 't Hôf 86 Eastermar
Jistrum, Kantine Sportvereniging Fjildwei 8 Jistrum
Sumar, De Kamp Knilles Wytseswei 15 Sumar
Garyp, It Geahûs Greate Buorren 15 Garyp
Earnewâld, Hotel Princenhof Piet Miedemaweg 15 Earnewâld
Suwâld, Suderfinne Kerkbuurt 2 Suwâld
Hurdegaryp, It Maskelyn Easter Omwei 5 Hurdegaryp
Hurdegaryp, Nieuw Perspectief Swagermanstraat 42 Hurdegaryp
Tytsjerk, Yn 'e Mande Noarderein 1 Tytsjerk
Ryptsjerk, De Einekoer Heermawei 3 Ryptsjerk
Gytsjerk, Gymnastieklokaal Waling Dykstrastrjitte 37 Gytsjerk
Oentsjerk, Heemstra State Frisiastate 23 Oentsjerk
Aldtsjerk, Oerein van Sminiaweg 68 Aldtsjerk
Mûnein, De Mounestien Mounewei 1 Mûnein
Wyns, De Skûle Wyns 8 A Wyns

Afgiftepunt briefstemmen

Afgiftepunt briefstemmen Straat en huisnummer Plaats
Op werkdagen van 10 maart tot en met 16 maart van 09.00-17.00 uur en op 17 maart van 07.30-21.00 uur.    
Burgum, Receptie Gemeentehuis Raadhuisweg 7 Burgum

Stembureaus 15 en 16 maart

De stembureaus zijn open van 07.30 tot en met 21.00 uur. 

Waar Straat en huisnummer Plaats
Burgum, Gemeentehuis Raadhuisweg 7 Burgum
Hurdegaryp, It Maskelyn Easter Omwei 5 Hurdegaryp