Stamboomonderzoek

Wilt u meer weten over de geschiedenis van uw familie? Dan kunt u in onze studiezaal zelf onderzoek (stamboomonderzoek) doen in het gemeentelijk archief.  

Maak hiervoor een afspraak met de archivaris via 14 0511.

Wat kost het?

Zelf onderzoek doen in onze studiezaal is gratis. Wilt u dat wij het stamboomonderzoek voor u doen? Dan kost dat voor elk kwartier onderzoekstijd € 15,20.

Het maken van een kopie op A4 formaat kost € 0,05 per stuk. 

Welke bronnen zijn beschikbaar?

Ons genealogisch bestand bestaat voornamelijk uit:

 • akten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811: 
  • geboorteakten t/m 1915;
  • huwelijksakten t/m 1940; 
  • overlijdensakten t/m 1965;
 • bevolkingsregisters van 1849 t/m 1914;
 • gezinskaarten van 1914 t/m 1939;
 • woningkaarten van 1914 t/m 1957;
 • volkstellingen van 1808, 1829, 1839, 1849 e.v.

Onze akten van de Burgerlijke Stand zijn ook op het Internet te raadplegen. Zie voor de geboorteakten, de huwelijksakten en de overlijdensakten de website Alle Friezen. Straks zijn ook de bevolkingsregisters vanaf 1849 hierop te raadplegen.