U kunt uw stamboom zelf napluizen, bij de gemeente zijn hiervoor verschillende genealogische bestanden beschikbaar. Voor dit onderzoek is er op het gemeentehuis een studiezaal ter beschikking gesteld. U kunt met de archivaris bellen voor een afspraak via 14 0511.

Wat kost het?

Zelf onderzoek verrichten in de studiezaal is gratis. Als wij voor u het stamboomonderzoek verrichten, kost dit voor elk kwartier onderzoekstijd € 15,20. Het maken van een kopie op A4 formaat kost € 0,05 per stuk.

Hoe werkt het?

Ons genealogisch bestand bestaat voornamelijk uit:

  • akten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811, te weten: geboorteakten t/m 1915, huwelijksakten t/m 1940, overlijdensakten t/m 1965
  • bevolkingsregisters van 1849 t/m 1914
  • gezinskaarten van 1914 t/m 1939
  • woningkaarten van 1914 t/m 1957
  • volkstellingen van 1808, 1829, 1839, 1849 e.v.

Aanvullende informatie

Onze akten van de Burgerlijke Stand zijn ook op het Internet te raadplegen. Zie voor de geboorteakten, de huwelijksakten en de overlijdensakten de website Alle Friezen(externe link). Straks zijn ook de bevolkingsregisters vanaf 1849 hierop te raadplegen.