De gemeente Tytsjerksteradiel wil een leefbare gemeente zijn, waarin iedereen mag en kan meedoen en ondersteuning krijgt om zoveel mogelijk zelfstandig te zijn als dat nodig is. Dit gebeurt vanuit de ‘Visie versterken sociale basis’.

Update 4 april 2022

De aanvraagtermijn is op 1 april verlopen. U kunt geen aanvraag meer doen.

Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?

De subsidieregeling is bedoeld voor verenigingen en stichtingen. Met de subsidieregeling willen we het volgende bereiken:

1 Ontmoeten en betrokkenheid

Activiteiten die het gevoel van verbondenheid met de medemensen of de gemeenschap waartoe mensen behoren bevorderen.

2 Samenredzaamheid

Activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen door elkaar te steunen en verantwoordelijkheid te nemen.

3 Zelfredzaamheid en ontplooiing

Activiteiten die het vermogen vergroten om zelfstandig je leven te leiden, je te kunnen ontwikkelen en je problemen op te lossen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

De aanvraagtermijn is op 1 april verlopen. U kunt geen aanvraag meer doen.

Hoe gaat u te werk?

Beschrijf in de aanvraag per bouwsteen (Ontmoeten en betrokkenheid, Samenredzaamheid, Zelfredzaamheid en ontplooiing) waarvoor u subsidie aanvraagt:

 • De resultaten die u gaat bereiken.
 • De activiteiten die u daarvoor inzet.
 • Op welke inwoners u zich richt.
 • Op welke dorpen of welk gebied u zich richt.
 • Hoe u voldoet aan de criteria.

  Procedure en beoordeling

  Alle aanvragen die vóór 1 april 2022 zijn ingediend beoordelen we per bouwsteen en criteria. Het kan zijn dat wij u in april vragen om extra informatie. De termijn om die vragen te beantwoorden is meestal maar een aantal werkdagen. Houd daar alvast rekening mee.

  Nadat we de individuele aanvragen hebben beoordeeld, vergelijken we per bouwsteen alle aanvragen om te kijken of ze binnen het beschikbare budget vallen.

  Het besluit over uw aanvraag (de beschikking) ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken na 1 april, onder voorbehoud van vaststelling van de begroting 2023. Bij toekenning van de subsidie staat in de beschikking ook aan welke verplichtingen u moet voldoen.

  Is subsidie voor meerdere jaren mogelijk?

  Als er een duidelijke aanleiding of noodzaak voor is, kunt u ook subsidie voor meerdere jaren aanvragen. U krijgt dan voor ieder jaar een beschikking. Ook de jaarlijkse cyclus van de verantwoording en de uiteindelijke vaststelling van de subsidie blijft van kracht.

  Wilt u voor meerdere jaren subsidie aanvragen? Geef dan het volgende aan in uw aanvraag:

  • De aanleiding of noodzaak waarom het voor meerdere jaren is.
  • Begroting voor de totale periode, verdeeld over de kosten per jaar.
  • Resultaten voor de totale periode en waar mogelijk ook voor de tussenjaren.
  • Activiteiten voor de totale periode, met onderscheid in de activiteiten per jaar.

  Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

  Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 743.870 onder voorbehoud van vaststelling van de begroting over 2023. Het subsidieplafond wordt op basis van de 3 bouwstenen in 3 gelijke delen verdeeld.