Bodemdaling kan ontstaan door natuurlijk verloop zoals inklinkend veen, langdurige droogte en wisselende grondwaterstanden. Maar ook door menselijk handelen. Bijvoorbeeld door de landbouw en industrie, het beheer van het waterpeil of door gaswinning. Bodemdaling kan zorgen voor vervelende schade aan uw woning. 

In Tytsjerksteradiel zijn in de regio van Eastermar zorgen dat bodemdaling door gaswinning zorgt voor schade aan woningen en panden.

Ik denk dat ik last heb van bodemdaling door gaswinning. Wat kan ik doen?

U kunt uw schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Deze commissie onderzoekt of de schade veroorzaakt is door mijnbouwactiviteiten. Ook regelt de commissie de eventuele schadeafhandeling. 

Wij willen graag weten of onze inwoners last hebben van schade van bodemdaling door gaswinning. Zo krijgen wij een beeld van hoe groot het probleem is en waar het speelt. Heeft u zich gemeld bij de Commissie Mijnbouwschade? Geef het dan ook aan ons door. Dit is geheel vrijwillig.

Meer weten?

•    Op de site Staatstoezicht op de Mijnen vindt u meer informatie over bodemdaling. 
•    Het Nederlandse Olie- en Gasportaal brengt in kaart waar bodemdalingen voorkomen door gas- en oliewinning.
•    Op de site van Mijnbouwvergunningen kunt u lezen over de gaswinning in de gemeente.