Samen bouwen aan nieuwbouw in Hurdegaryp

De gemeente Tytsjerksteradiel is gestart met de voorbereiding op de planologische procedure voor de bouw van ongeveer 50 nieuwe woningen aan It Súd fase 3. De locatie is in het verleden al aangemerkt en bestemd voor woningbouw. ‘Met deze plannen willen wij invulling geven aan onze woningbouwprogrammering en daarmee de vraag naar woningen binnen de gemeente op een verantwoorde wijze faciliteren’, aldus wethouder Berber van Zandbergen.

Burgerparticipatie

Onderdeel van de voorbereiding op de planologische procedure is burgerparticipatie. Wethouder Berber van Zandbergen: ‘Als gemeente vinden we het erg belangrijk dat onze inwoners meepraten over de invulling van het gebied. Wat voor soort woningen willen we en voor wie? Hoe willen we de openbare ruimte inrichten? Veel groen, speelruimte voor kinderen? We willen samen een ontwerp maken’.  

De gemeente is daarop in gesprek gegaan met Dorpsbelang Hurdegaryp. Samen met hen is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners om de nieuwbouwplannen op hoofdlijnen voor te leggen. Tijdens de bijeenkomst was er gelegenheid voor inwoners om zich aan te melden voor een ontwerpteam.

Ontwerpteam

Binnen een ontwerpteam werken gemeente (o.a. projectleiders, architect) en inwoners samen aan schetsontwerpen. Deze worden met de omgeving gedeeld en besproken waardoor men uiteindelijk tot een definitief ontwerp komt. Het team is inmiddels gestart en de eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De verwachting is dat begin volgend jaar, tijdens een inwonersbijeenkomst, een ontwerp voor It Súd fase 3 en het Maskelyn gebied aan het dorp wordt gepresenteerd.

Wilt u meer lezen over dit project of heeft u ideeën? Kijk dan op www.denkmee.t-diel.nl. Hier vindt u alle projecten waar de gemeente op dit moment mee bezig is.