Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Als de verstopping buiten uw perceelgrenzen ligt, dan herstelt de gemeente dat.

Hoe werkt het?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van de woning.

Heeft u een rioolverstopping?

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de rioolleidingen op uw perceel en de ligging daarvan maar als gemeente helpen wij u graag. Mocht u dus rioolproblemen hebben dan adviseren wij u om altijd contact op te nemen met de gemeente, dit om te voorkomen dat u onnodig kosten maakt.

Om te achterhalen waar de verstopping zich bevindt kunt u het beste het ontstoppingsstuk of erfscheidingsputje opgraven, om zodoende te kunnen vaststellen of de verstopping zich op uw perceel bevindt of op het perceel van de gemeente.

 • Neem contact op met de gemeente: van veel adressen weet de gemeente de locatie van het ontstoppingsstuk - erfscheidingsputje (helaas hebben wij deze gegevens niet van elk adres)
 • U moet zelf het ontstoppingsstuk - erfscheidingsputje controleren, door dit op te (laten) graven. Hier zit vaak een schroefdeksel of iets dergelijks op, dat u kunt openmaken.
 • Staat dit ontstoppingsstuk - erfscheidingsputje vol water? Dan betekent dit dat de verstopping zich bevindt in het stuk tussen het hoofdriool en het ontstoppingsstuk (meestal op het perceel van de gemeente). Bel in dit geval de gemeente. De gemeente komt dan langs om de verstopping op te lossen en het mogelijke defect te herstellen (bij een defect moet u denken aan wortelingroei, verzakking, scheur of breuk).
 • Staat er geen water in het ontstoppingsstuk - erfscheidingsputje, dan is de doorgang naar het gemeentelijke riool open en dan bevindt de verstopping zich op uw eigen perceel. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor het ontstoppen en de eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook eventuele herstelkosten zijn voor eigen rekening.
 • Bel bij twijfel altijd met de gemeente.

Voor wie zijn de kosten?

 • Als er sprake is van een verstopping in het gemeentelijk deel, dan lost de gemeente het op. Wij brengen geen kosten in rekening, tenzij mocht blijken dat deze verstopping aan u kan worden verweten.
 • Is de verstopping veroorzaakt door een defect in de aansluitleiding in het gemeentelijk deel? Dan wordt dit door de gemeente verholpen en worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Heeft u niet eerst met de gemeente gebeld maar direct een ontstoppingsbedrijf gebeld en bleek toen dat dat de verstopping of het defect zich niet op uw perceel bevindt, maar in het gemeentelijke deel? Dan zijn ook deze kosten voor uw rekening. Let op: de gemeente vergoedt in dit geval niet de gemaakte kosten voor de ontstopping.
 • Kosten voor het opgraven van het ontstoppingsstuk - erfscheidingsputje door een (ontstoppings)bedrijf, zijn altijd voor uw rekening.

Problemen melden

U kunt problemen met uw riolering doorgeven via 14 0511.

Calimiteiten nummer

Buiten de kantoortijden en in het weekend kunt u gebruik maken van het calamiteitennummer: (0511) 460 888.

Geen spoed?

Geef het door met Fixi(externe link)

Legen van een beerput

Kosten:

 • € 231,45 in 2024 (exclusief vrijgraven)
 • € 280,05 in 2024 (inclusief vrijgraven).