Is het riool bij u verstopt? De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw grond. Als de verstopping buiten uw perceelgrenzen ligt, dan herstelt de gemeente dat. 

Hoe werkt het?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Gaat het om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is? Neem dan contact op met de eigenaar of verhuurder van de woning.

Heeft u een rioolverstopping?

Onderzoek eerst waar de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput/ontstoppingsstuk zelf (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput/ ontstoppingsstuk kunt u opvragen bij de gemeente. Op de grens van vrijwel elk perceel ligt een zogenaamd ontstoppingsstuk. Het opgraven van het ontstoppingsstuk kan duidelijkheid verschaffen over waar het probleem zit.

Staat er water in het ontstoppingsstuk? Bel dan altijd met de gemeente!

De verstopping zit dan in het gemeentelijke deel. De gemeente zorgt dan voor het oplossen van de verstopping en het herstellen van het mogelijke defect. Een defect kan zijn: een verzakking, scheur, breuk of wortelgroei.

Voor wie zijn de kosten?

  • Als er sprake is van een verstopping in het gemeentelijk deel, dan lost de gemeente het op. Wij brengen geen kosten in rekening.
  • Is de verstopping veroorzaakt door een defect in de aansluitleiding in het gemeentelijk deel? Dan wordt dit door de gemeente verholpen en worden er geen kosten in rekening gebracht. 
  • Heeft u de verstopping in het gemeentelijk deel laten oplossen door een (ontstoppings)bedrijf? Dan zijn ook de kosten voor uw rekening. Let op: de gemeente vergoedt in dit geval niet de gemaakte kosten voor de ontstopping. 

Staat er geen water in het ontstoppingsstuk? 

Indien er geen water in het ontstoppingsstuk staat, is de doorgang naar het gemeentelijke riool open en zit de verstopping dus op het eigen erf. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het ontstoppen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ook eventuele herstelkosten van defecten zijn voor eigen rekening.

Problemen melden

U kunt problemen met uw riolering doorgeven via 14 0511. Buiten de kantoortijden en in het weekend kunt u gebruik maken van het calamiteitennummer: (0511) 460 888. Of geef uw melding digitaal(externe link) aan ons door.

Legen van een beerput 

Kosten:

  • € 226,90 (in 2022), € 231,45 (in 2023) (exclusief vrijgraven)
  • € 274,55 (in 2022), € 280,05 (in 2023) (inclusief vrijgraven).