Participatie omgevingswet

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet altijd verplicht. De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en ook op de lijst van Adviesrecht van de raad staan. Om het initiatief mogelijk te maken is het dus verplicht om vóór de vergunningaanvraag aan participatie te doen.

Participatiebeleid

In het participatiebeleid van Tytsjerksteradiel staat hoe bewoners, ondernemers en organisaties mee kunnen doen en denken over plannen en beleid voor de gemeente, kern of buurt. Daarnaast staat er in het participatiebeleid hoe u als initiatiefnemer participatie gebruikt voor uw plannen.

Bekijk het participatiebeleid.

Animatie participatie

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over participatie en de nieuwe Omgevingswet.

Wilt u meedenken?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt voor iedereen. Daarom willen wij weten wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Hiervoor hebben wij de website Denk Mee gemaakt. Regelmatig vragen we hier om uw mening over diverse onderwerpen.

Denk mee met Tytsjerksteradiel