Onderhoud en beheer van oevers langs vaarwegen

Fryslân heeft meer dan 1700 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Vanaf 1 mei 2024 is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. De oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar aanzienlijke stroming is, zijn in beheer bij het Wetterskip. Ligt een openbare oever in de bebouwde kom, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer. Dan blijft er nog zo’n 400 kilometer aan oevers over, waarvan het beheer een verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties.

Op deze kaart https://www.fryslan.frl/oeversvaarwegen kunt u zien wie verantwoordelijk is voor het beheer van de oevers.

Bent u verantwoordelijk voor het beheer?

Wanneer u verantwoordelijk bent voor het beheer van een oever langs een vaarweg, dan kunt u misschien subsidie aanvragen. Onder bepaalde voorwaarden betaalt de overheid mee aan het beheer en onderhoud van oevers. Meer informatie over de subsidie en aanvragen van de subsidie kan via de website van de provincie: https://www.fryslan.frl/oeverfonds.