De Omgevingswet vervangt alle wetten over ruimtelijke ontwikkeling, zoals wonen, ruimte, infrastructuur en water. Hierdoor wordt het straks makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.  In de Omgevingswet staat dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt en inwoners betrekt bij de inrichting en vormgeving van hun leefomgeving.

Wat kunt u doen?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet en geldt voor iedereen. Daarom gaan we samen met u aan de slag om een Omgevingsvisie te maken. Wij willen weten wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving. Hiervoor hebben wij de website Denk mee gemaakt. Hier kunt u een enquête voor de Omgevingsvisie invullen. En ook uw eigen ideeën aandragen. Regelmatig vragen we hier om uw mening over diverse onderwerpen.

Denkt u mee?

Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

Met de Omgevingswet:

  • Komen alle regels over de fysieke leefomgeving in één wet te staan;
  • Wordt de tijd voor besluitvorming korter, van 26 weken naar 8 weken;
  • Kun je als inwoner of ondernemer terecht bij één loket;
  • Kan de gemeente beter maatwerk leveren;
  • Ben je als inwoner of ondernemer vanaf het begin betrokken bij het maken van plannen.

Wanneer gaat het in?

De Eerste en Tweede Kamer hebben al ingestemd met de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt moet ook andere wetgeving worden aangepast. Gemeenten moeten zich ook voorbereiden op de aanpassingen die de wet met zich meebrengt. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2022 in werking.

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe de gemeente eruit gaat zien in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we in de toekomst willen wonen, hoe we gezond oud willen worden, hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen en hoe we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen.

De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.

Hoe ver zijn we?

In maart gaan we u als inwoners vragen naar uw ideeën over de leefomgeving. Dit doen we door middel van een enquête. Uw ideeën verwerken we in de concept-omgevingsvisie. Deze bespreken we dan in juni met de gemeenteraad. In september of oktober heeft u de mogelijkheid tot inspreken over de concept-omgevingsvisie in de gemeenteraadsvergadering.  In december stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie voor de gemeente vast.