Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen. Via het Omgevingsloket(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

DigiD linkVraag omgevingsvergunning aan

Hoe werkt het?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wilt u vooraf overleg of hulp bij het aanvragen van de omgevingsvergunning? Maak een afspraak met de Balie Bouwen en Wenjen via telefoonnummer 14 0511.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor het volgende:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk;
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het aanleggen van een weg;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het plaatsen van een alarminstallatie;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan;
 • het vervuilen van het milieu;
 • een gebruiksvergunning, in verband met voorschriften over onder andere brandpreventie.

Soms heeft u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

Kosten

De kosten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning kunt u vinden in de legestabel(externe link) bij 'Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning’.

De standaardbouwkosten zoals genoemd in de legestabel worden bepaald op grond van de bruto inhoud van het bouwwerk conform het normblad NEN 2580. Wilt u het normblad inzien? Maak dan een afspraak via frontofficeruimtetd@t-diel.nl of bel met 14 0511.

Wachttijden gewone aanvraag

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt (kan met 6 weken worden verlengd). Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege). Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wachttijden ingewikkelde aanvraag

 • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken (kan met 6 weken verlengd worden). Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege. De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.