N(atuur)M(ilieu)E(ducatie)-Tytsjerksteradiel verzorgt arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs in de gemeente op het gebied van Natuur en Duurzaamheid. We werken daarbij nauw samen met NME-centrum De Klyster, NME-Achtkarspelen en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.

Voor de gemeente Tytsjerksteradiel geeft NME-Tytsjerksteradiel vorm en inhoud aan het NME-beleid. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd, omdat in deze fase de basis wordt gelegd voor zowel gezond gedrag als voor verbondenheid met natuur.

Kijk voor meer informatie op Pingo en Pet(externe link).