In 2019 is in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Eén van de projecten is het realiseren van een multifunctionele accommodatie. In Jistrum zijn de voorzieningen, zoals school, kinderopvang en sportverenigingen, verspreid door het dorp. Dankzij de MFA kunnen deze voorzieningen behouden blijven. Zo draagt het clusteren van voorzieningen bij aan de leefbaarheid van het dorp.

Op 16 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in Jistrum een multifunctionele accommodatie te bouwen. De MFA biedt onderdak aan Bernemienskip De Greide, de peuter- en kinderopvang, v.v. Jistrum, binnensportverenigingen, muziekvereniging Joost Wiersma, toneelvereniging Snieskeppers, de PKN gemeente en de jeugdsoos. Hiermee is de MFA een gebouw voor en door het dorp. De MFA komt op de locatie van de bestaande gymzaal.  

De MFA is een initiatief vanuit het dorp en is in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Het gebouw wordt ontworpen door Alynia Architecten.