Op 16 september 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel om in Tytsjerk een multifunctioneel centrum te bouwen. Hierin worden Ontmoetingsschool De Romte (Adenium), Dorpshuis Yn’e Mande, kinderopvangorganisatie Kinderwoud en een gymzaal gehuisvest. Het multifunctionele centrum komt op de bestaande locatie van het Dorpshuis Yn ‘e Mande.

Het idee van een multifunctioneel centrum in Tytsjerk is ontstaan vanuit het samengaan van de basisscholen tot Ontmoetingsschool De Romte. En het streven naar het behoud van het dorpshuis als plek voor ontmoeting, cultuur, activiteiten voor alle inwoners van Tytsjerk en nog veel meer.

Diverse functies

De functionaliteit van het gebouw is belangrijk. Het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen staan centraal. Het gebouw dient dit op alle mogelijke manieren te ondersteunen. De inrichting van de accommodatie is functioneel en waar mogelijk multifunctioneel. Naast de onderwijsfunctie kan het gebouw ook gebruikt worden voor kinderopvang, bijeenkomsten, sport en werk. Het speelterrein van de school wordt ingericht als openbaar speelterrein, dat opgaat in de omgeving samen met park Vijversburg.

Duurzaamheid

Het multifunctionele centrum wordt een zo’n duurzaam mogelijk gebouw. We denken hierbij aan zonnepanelen, warmtepomp, hergebruik van materialen (circulariteit) en opvang van regenwater. Ook willen we invullen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie

Op de website van Dorpsbelangen Tytsjerk leest u meer over de bouw van en het laatste nieuws over het MFC Tytsjerk.