Vertoont een familielid, vriend of kennis verward gedrag en maakt u zich zorgen? Dan kunt u bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op telefoonnummer 0800 – 1205. Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denkt u aan zelfmoord? Bel dan 113. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over waar u terecht kunt met zorgen om een persoon met verward gedrag.

Wet verplichte ggz (Wvggz)

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Wvggz.

Vertrouwenspersoon

Heeft u als naaste te maken met gedwongen, verplichte ggz in de provincie Friesland? Heeft u vragen of zoekt u steun? Neem dan contact op met Jettie Zijlstra de familievertrouwenspersoon voor de regio Friesland: 

U kunt ook contact opnemen met de Landelijke stichting familie vertrouwenspersonen. De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op (0900) 333 2222.