Meiinoar Meidwaan Tytsjerksteradiel

Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen, ontvangen het Meiinoar Meidwaan vignet van de gemeente Tytsjerksteradiel. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een arbeidshandicap en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

Voordelen

De gemeente Tytsjerksteradiel vraagt u om te voldoen aan bepaalde criteria om het Meiinoar Meidwaan vignet te kunnen ontvangen, maar wat levert het op?

  • Free publicity in Ondernemend Tytsjerksteradiel
  • Draagt bij aan een positief imago en positionering
  • Presentatie op de website van de gemeente
  • Publiciteit door de gemeente wanneer het vignet uitgereikt wordt
  • Netwerk uitbreiden met andere ondernemers die het vignet hebben verdiend
  • Deelname aan netwerkbijeenkomsten

De gemeente heeft het Meiinoar Meidwaan vignet in het leven geroepen om werkgevers een pluim te geven. Deze werkgevers zorgen ervoor dat mensen met een arbeidshandicap een plek krijgen en houden binnen de maatschappij.

Criteria

Om voor het vignet in aanmerking te komen vragen wij het volgende van u:

  • De werkgever is een ambassadeur: het netwerk actief inzetten, optreden als positieve referent, etc.
  • De werkgever biedt een werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking in Tytsjerksteradiel.

Wie hebben een Meiinoar Meidwaan vignet?