Mantelzorgwoning bouwen

Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning, die de gebruikelijke zorg overstijgt. Deze vorm van zorg is vanuit een sociale relatie tussen mantelzorger en de verzorgde: bijvoorbeeld iemand die zijn ouders in huis neemt om hen te verzorgen op hun oude dag. Onder bepaalde voorwaarden kan er een mantelzorgwoning bij een bestaande woning gebouwd worden. Ook is het mogelijk om een bestaand bijgebouw bij een bestaande woning in gebruik te nemen als mantelzorgwoning of de mantelzorgwoning in het hoofdgebouw te realiseren.

Hoe werkt het?

In een aantal gevallen heeft u een vergunning nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning, dit is echter niet altijd nodig.

Doe een vergunningencheck om te kijken of u een vergunning nodig heeft voor de woning. De check doet u via het Omgevingsloket.

  • Als u een vergunning nodig heeft, adviseren wij u navraag te doen bij de gemeente Tytsjerksteradiel. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer 140511 of via gemeente@t-diel.nl

Voorwaarden

Om een mantelzorgwoning te kunnen bouwen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op het bouwen van een mantelzorgwoning zonder vergunning als op het bouwen van een mantelzorgwoning mét vergunning.

  • Tenminste één van de bewoners van de mantelzorgwoning verleent of ontvangt mantelzorg van een bewoner van de hoofdwoning;
  • Er wonen maximaal twee personen in de mantelzorgwoning;
  • De behoefte aan mantelzorg moet kunnen aangetoond met een verklaring van uw huisarts, verpleegkundige of sociaal-medisch adviseur: stuur deze ook naar de gemeente;
  • De mantelzorgwoning moet voldoen aan het Bouwbesluit 2012, artikel 1.14 ‘Tijdelijke bouw’;
  • Na het beëindigen van de mantelzorg, mag de nieuwe woning niet meer worden gebruikt als woonruimte, maar bijvoorbeeld wel als garage of berging;
  • De woning wordt voorzien van een eigen huisnummer indien het een zelfstandige woning betreft (afsluitbaar en voorzien van ruimtes als keuken en badkamer). In dit geval ontvangt u voor zowel de hoofdwoning als de mantelzorgwoning een aanslag voor de riool- en afvalstoffenheffing;
  • U ontvangt één aanslag voor de onroerendezaakbelasting (OZB) omdat de mantelzorgwoning op hetzelfde erf van de hoofdwoning staat. Deze zal hoger uitvallen omdat de waarde van de nieuwe mantelzorgwoning mee wordt genomen, zie link in de rechterbalk voor meer informatie.

Wilt u een mantelzorgwoning bouwen? 

Als u de mogelijkheden tot het bouwen of plaatsen van een mantelzorgwoning wilt laten onderzoeken, kan dit via een gesprek met het Gebiedsteam. Neem telefonisch contact met ons op via 14 0511