Duurzaam ondernemen loont! Het bespaart kosten, bevordert innovatie, draagt bij aan een goede reputatie en de wereld wordt er ook nog beter. van.

MVO loont op vele manieren:

 • Maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, verdienen zich terug en verlagen de bedrijfskosten.
 • Een prettig werkklimaat en gemotiveerde medewerkers leiden tot een hogere productiviteit en minder personeelsverloop.
 • U bent als werkgever aantrekkelijker om bij te komen werken.
 • Gezonde medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim.
 • Inspraak en medewerkers leidt tot goede ideeën om bedrijfsvoering, producten en diensten te verbeteren.
 • Op langere termijn behaalt u financieel voordeel uit de verbeterde efficiëntie en reputatie van uw bedrijf.
 • MVO leidt tot innovatie en dit versterkt de concurrentiekracht.
 • De wereld wordt er beter van en u draagt bij aan een goede toekomst voor uw (klein)kinderen.
 • MVO geeft een goed gevoel en meer plezier in uw werk.

Met MVO werkt u mee aan Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

Stichting Stimular wil de verduurzaming van bedrijven en organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen. Klimaatneutraal en circulair ondernemen zijn speerpunten in de strategie van de stichting. Ze zijn gespecialiseerd in meten en monitoren van impact op gebied van duurzaamheid. De stichting helpt bedrijven en organisaties met het opstellen van onder andere

 • energiebesparingsplan;
 • klimaatneutraalplan;
 • CO2-footprint;
 • duurzaamheidsverslag;
 • ketenanalyse;
 • levenscyclusanalyse (LCA);
 • documenten voor het behalen van duurzaamheidscertificaten.

Circulair Friesland gelooft dat in elk moment van verspilling een kans voor nieuwe business schuilt.

Circulair ondernemen kan daarmee resulteren in kostenbesparing, het vergroten van uw concurrentiekracht en het creëren van nieuwe waarde voor uw bedrijf en uw klanten. Bovendien is het een innovatieve herijking van uw businessmodel: is deze toekomstbestendig?