Lachgascilinders bij restafval erg gevaarlijk

Sinds januari dit jaar ziet afvalverwerkingsbedrijf Omrin een stijging van de aanwezigheid van illegale lege lachgascilinders bij het restafval. Omrin vraagt inwoners dan ook met klem om de lege cilinders niet bij het afval te gooien. Dit kan namelijk zorgen voor serieuze veiligheidsrisico’s tijdens de afvalverwerking. Wanneer deze cilinders in het afval belanden, kunnen ze onder druk tot ontploffing komen in de vuilniswagens of schade veroorzaken bij verwerkingsinstallaties. Dit is erg gevaarlijk voor vrachtwagenchauffeurs en andere medewerkers.

Het is daarom belangrijk om lege lachgascilinders als klein chemisch afval naar de milieustraat te brengen. Het brengen van klein chemisch afval is gratis. Dit kan op woensdagen en op sommige zaterdagen.

De data staan in de Afvalapp van Omrin, download daarvoor de Afvalapp.

Afvalapp downloaden

Of kijk op de pagina Afvalkalender op onze website.

Hoewel lachgascilinders illegaal zijn, zijn milieustraten toch bereid deze in te nemen vanwege de veiligheidsrisico’s.

Waar kan ik lege lachgascilinders laten?

Lachgascilinders vallen onder klein chemisch afval en moeten daarom naar de milieustraat gebracht worden. Dit geldt ook voor andere gasflessen en drukhouders. Het verkeerd weggooien hiervan zorgt voor gevaarlijke situaties voor medewerkers in de afvalsector.

Daarnaast is het verkeerd weggooien van gevaarlijk afval strafbaar op grond van de Wet milieubeheer. 

Ben ik strafbaar als ik lachgascilinders naar de milieustraat breng?

  • Het bezit van lachgas is strafbaar. Ben je toch in het bezit van lachgascilinder? Dan is het belangrijk dat je deze niet weggooit op een manier die gevaar oplevert voor een ander. Het veilig inleveren bij de milieustraat zorgt ervoor dat dit geen gevaar oplevert.
  • De politie treedt in verband met het lachgasverbod op waar signalen zijn van strafbare feiten die wijzen op bezit, handel, import en export van drugs.
  • Zodra de politie afwijkend gedrag constateert en er signalen zijn van strafbare feiten, handelt de politie daarop, kijkend naar de feiten en omstandigheden.