Kinderen ontbijten met burgemeester Jeroen Gebben

Zo’n dertig groep 8-ers van verschillende basisscholen uit Tytsjerksteradiel schoven vanochtend aan bij het Burgemeestersontbijt van de gemeente. In deze landelijke ontbijtweek wil de gemeente het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als missie elke dag, een gezond ontbijt, voor ieder kind.

Burgemeester Jeroen Gebben vond het zeer geslaagd: “Moarnsbetiid sport ik graach en dêr heart fansels ek in goed moarnsbrochje by. It is my tige goed befallen om dizze dei te begjinnen mei bêrn út ús gemeente. Ik ha mei se praat oer fan alles wat se dwaande hâldt mar ek oer it belang fan in sûne start fan de dei. Ik fyn it spitch dat der in soad bêrn binne dy’t moarns net ite. Wy hoopje op dizze wize dêr mear bewustwurding foar te kreëarjen”.

Het Burgemeestersontbijt

Gemeenten in heel Nederland nemen deze week deel aan het Burgemeestersontbijt. Een leerzame en gezellige ochtend waarbij samen met de kinderen gesproken wordt over het belang van ontbijten. Ontbijten ze elke dag, wat eten de kinderen het liefste en waarom is deze maaltijd zo belangrijk?

Een gezonde start van de dag

De kinderen hebben ontbeten met een ontbijtpakket dat voldoet aan de actuele richtlijnen van het Voedingscentrum. Alle kinderen gingen naar huis met een Burgemeestersontbijt-placemat en een gezond receptenboekje met inspiratie voor gezonde maaltijden.