Er zijn diverse kantoorruimtes beschikbaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Burgum-West

Aan de doorgaande weg op bedrijvenpark Burgum-West is een kantoorlocatie beschikbaar. Inmiddels zijn alle kavels bebouwd. Wel is er nog kantoorruimte te huur. De ligging van de panden kunt u bekijken op de situatieschets kantoorlocaties Burgum-west (onderaan deze pagina).

Burgum Eeburght

Aan de Prins Bernardweg nabij het politiebureau is ruimte gereserveerd voor een tweetal gebouwen. Binnen de bestemming 'gemengde doeleinden' kunnen kantoren, dienstverlenende bedrijven of sociaal-medische functies gevestigd worden. Kavel B is gereserveerd voor een bewegingscentrum. Kavel C is nog beschikbaar. De situatieschets kavel c Burgum Eeburght (onderaan deze pagina) geeft een goede indruk van de ligging en geplande parkeervoorziening.

Hurdegaryp

Nabij het treinstation in Hurdegaryp en aan de doorgaande weg naar Leeuwarden is een unieke kantoorlocatie beschikbaar. Er is nog ruimte voor 6 kantoorpanden. Op de situatieschets kantoorlocatie in Hurdegaryp (onderaan deze pagina) is de ligging en grootte van de beschikbare kavels aangegeven.

Afspraak maken?

Heeft u interesse in één van de bovengenoemde kantoorlocaties? Neem dan contact met de gemeente via 14 0511.

Bedrijfspanden

Voor een overzicht van de beschikbare bedrijfspanden kunt u de pagina met beschikbare panden bezoeken.