De inkoop van producten in het Sociaal Domein gaat in hoofdzaak om de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo. In een aantal gevallen hanteert de gemeente een zogenaamde Openhouse procedure. Nieuwe aanbieders van zorg kunnen op ieder moment in aanmerking komen voor een overeenkomst tot levering van zorg indien zij aan de gestelde voorwaarden en tarieven kunnen voldoen. Bij sommige producten heeft de gemeente meerjarige overeenkomsten gesloten met 1 of meer leveranciers en kunnen gedurende de contracttermijn geen nieuwe aanbieders toegelaten worden.

De inkoop van Jeugdzorg hebben de Friese gemeenten grotendeels ondergebracht bij Sociaal Domein Friesland. Het vervoer in de gemeente Tytsjerksteradiel is ondergebracht bij mobiliteitsbureau Jobinder. Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende zorgcontracten binnen het Sociaal Domein.