De gemeente koopt diverse goederen en diensten in. Daarnaast worden er in opdracht van de gemeente diverse werken uitgevoerd. Denk hierbij aan het aanleggen en onderhouden van wegen en riolering.

De Europese aanbestedingsregelgeving en de Aanbestedingswet is van toepassing. Daarnaast hanteert de gemeente haar eigen kaders bij inkoop en aanbesteden. Deze kaders zijn in februari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad (zie link hieronder naar de kadernota inkoop en aanbesteden). De kadernota inkoop en aanbesteden is door de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gezamenlijk opgesteld en geldt ook voor hun gezamenlijke Werkmaatschappij 8KTD.

Inkooporganisatie

De gemeenten en de gezamenlijke ambtelijke organisatie kennen een decentrale inkooporganisatie. Dit betekent dat iedere afdeling zelf verantwoordelijk is voor hun inkopen. 

Bent u een regionale ondernemer?

De gemeenten geven regionale ondernemers graag de kans om mee te dingen naar opdrachten op het gebied van diensten, leveringen en (civieltechnische) werken. Dit binnen de gestelde kaders van de wetgeving en de kadernota inkoop en aanbesteden 2018. De kadernota kan hieronder geraadpleegd worden. Er zijn regionale bedrijven die al regelmatig meedingen naar opdrachten en opdrachten gegund krijgen.

De gemeenten willen alle ondernemers in de gelegenheid stellen zich te melden, zodat ook zij waar mogelijk deel kunnen nemen aan aanbestedingen voor diensten, leveringen en (civieltechnische) werken. Neem hiertoe contact op met de gemeente via telefoonnummer 140511 en vraag naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de inkoop van de door u aangeboden diensten en producten. Ook kunt u een e-mail aan de gemeente sturen met daarin uw bedrijfsinformatie (gemeente@t-diel.nl).

Actuele aanbestedingen

Alle openstaande openbare aanbestedingen vindt u op de website Tenderned.

Heeft u een klacht over een aanbesteding?

Lees hier onze klachtenprocedure bij aanbestedingen.