Inburgeren voor statushouders

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en heeft u nu een verblijfsvergunning? Dan noemen wij u statushouder. Op deze pagina vindt u informatie over het inburgeren als statushouder.

Bent u niet als vluchteling naar Nederland gekomen? Kijk voor uw situatie op de pagina inburgeren voor gezinsmigranten.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. De gemeente helpt u zo snel mogelijk in te burgeren. Kijk hier hoe de gemeente u kan helpen.

Bekijk hier de video in uw eigen taal:

Gesprek

 • Uw consulent inburgering nodigt u uit voor een gesprek. Dit is een medewerker van de gemeente Tytsjerksteradiel
 • Deze medewerker geeft u advies over uw inburgeringsperiode
 • Tijdens dit gesprek vertelt uw consulent inburgering welke stappen er nodig zijn voor uw inburgeringstraject (welke stappen u gaat zetten tot u bent ingeburgerd)

Leerbaarheidstoets

 • Voor inburgering moet u een 'leerbaarheidstoets' doen.
 • Met het resultaat van de toets en door het gesprek met u krijgt de consulent inburgering informatie over hoe snel u de Nederlandse taal zou kunnen leren.
 • Met die informatie kan de consulent u advies geven over wat er nodig is voor uw inburgering.
 • Uw consulent inburgering kan u ook informatie geven over de beschikbare scholen.
 • Daarna kunt u zelf een taalschool uitkiezen voor uw inburgering.

Plan Inburgering en Participatie

 • Na ongeveer 10 weken volgt het eindgesprek.
 • De consulent maakt samen met u een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (afgekort PIP). In het PIP staan de afspraken over uw inburgering en de begeleiding door de gemeente.
 • U bent nu klaar om te starten met de inburgering.
 • Vanwege de Wet inburgering bent u verplicht om aan alles mee te werken voor het opstellen van het PIP.
 • Tijdens uw inburgeringsperiode nodigt de gemeente u enkele keren uit voor een gesprek om te kijken hoe het met uw inburgering gaat. Ook die gesprekken zijn verplicht.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat hoeveel tijd u heeft om het inburgeringsexamen te halen: 3 jaar vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning heeft gekregen. Dit is uw 'inburgeringstermijn'.

DUO-lening bijna opgebruikt?

Heeft u uw DUO-lening bijna opgebruikt? Of moet u binnen een jaar uw inburgeringsexamen hebben gehaald en heeft u al € 7.500,00 van uw lening gebruikt? Dan krijgt u van DUO een brief.

Wat moet u dan doen?

 • Wij vragen u direct contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 en te vragen naar het team Inburgering.
 • Wij bespreken met u hoe u de lessen die u nog nodig heeft zo snel mogelijk kunt halen binnen de inburgeringstermijn.
 • Ook kijken we hoe u KNM, ONA én uw examens zo snel mogelijk kunt halen. Wij noemen dit hulp bij ELIP (Einde Lening Inburgeringsplicht).

Wilt u ondersteuning in dit traject?

Uw consulent inburgering kan en wil u hierbij ondersteunen. Belt u daarvoor met telefoonnummer 14 0511 of stuur een email naar het team inburgering.

Op of na 1 januari 2022 18 jaar geworden?

Als u wel uw verblijfsvergunning hebt gekregen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022, maar ná 1 januari 2022 18 jaar bent geworden én u nog moet inburgeren:

 • valt u mogelijk onder de Wet Inburgering 2021
 • ontvangt u een brief van DUO waarin staat dat u moet Inburgeren via de gemeente

Neem dan contact op met de gemeente Tytsjerksteradiel, met Team Inburgering via telefoonnummer 140511.

U heeft uw verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013

Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen maar uw inburgeringsexamen nog niet gehaald?

 • Dan krijgt u een brief van de gemeente Tytsjerksteradiel over uw inburgering.
 • In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen had moeten halen: uw 'inburgeringstermijn'.
 • De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

Inburgeringscursus

 • Heeft u na 1 januari 2022 een verblijfsvergunning ontvangen? Dan zoekt uw contactpersoon van de gemeente Tytsjerksteradiel samen met u naar een passende taalaanbieder (bent u op of na 1-1-2022 18 jaar geworden, dan kunt u ook onder de nieuwe Wet Inburgering vallen).
 • Heeft u vóór 1 januari 2022 een verblijfsvergunning ontvangen? Dan bent u zélf verantwoordelijk voor uw inburgering. Uw contactpersoon bij de gemeente Tytsjerksteradiel wil u graag helpen om een passende taalaanbieder te vinden.

Inburgeringsexamen en diploma

U moet binnen uw inburgeringstermijn slagen voor het inburgeringsexamen. Meer informatie hierover vindt u op inburgeren.nl.

U bent ingeburgerd als u examens op de volgende onderdelen heeft gedaan:

 • Participatieverklaring (PVT)
 • Lezen
 • Luisteren
 • Schrijven
 • Spreken
 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
 • Module Arbeid & Participatie (MAP) voor inburgeraars na 1 januari 2022
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) voor inburgeraars vóór 2022

Als u bent geslaagd voor het inburgeringsexamen, krijgt u een diploma van DUO. Dit geldt echter niet voor de Z-route (certificaat). Bent u al gestart met inburgeren? U vindt meer informatie op Mijnduo.nl en Mijninburgering.nl. Hier kunt u ook examens oefenen.

Geld lenen bij DUO voor de inburgeringscursus

Bent u vóór 1 januari 2022 inburgeringsplichtig? Dan kunt u geld lenen bij DUO voor uw inburgeringscursus. Op de website Inburgeren.nl leest u hoe dat werkt.

Participatieverklaringstraject (PVT)

Het participatieverklaringstraject is een belangrijk en verplicht onderdeel van de inburgering. U maakt kennis met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Aan het einde van het PVT tekent u de participatieverklaring. Dit organiseert VluchtelingenWerk Nederland.

Starten met het PVT

U ontvangt een uitnodiging van uw contactpersoon van uw gemeente voor de workshop.

 • in de uitnodiging staat waar de workshop gegeven wordt
 • de workshop kan ook in een andere gemeente dan uw eigen gemeente gegeven worden
 • kinderen kunnen niet bij de workshop aanwezig zijn
 • zorg, wanneer nodig, voor opvang van uw kind(eren)

Aan het einde van de workshops ondertekent u de participatieverklaring en heeft u dit onderdeel afgerond. Wilt u meer informatie? Dan kunt u een email sturen naar het team Inburgering.

Ondertekenen PVT

De participatieverklaring is een verklaring die nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn, moeten ondertekenen. Hierin staat dat u kennis hebt genomen van de Nederlandse kernwaarden:

 • vrijheid
 • gelijkheid
 • solidariteit en
 • participatie
 • én dat u zich hiervoor zult inzetten

Nadat u de workshops heeft gevolgd ondertekent u de participatieverklaring.

Kosten van het PVT

Er zijn voor u géén kosten aan het PVT verbonden.

Naturaliseren

Woont u in de gemeente Tytsjerksteradiel en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente. Om te kunnen naturaliseren moet u uw inburgeringsexamen hebben gehaald.

Meer informatie vindt u op de pagina Nederlander worden door naturalisatie. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek. Belt u hiervoor met 14 0511.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw inburgering? Neem dan via email contact op met het Team Inburgering of bel met 14 0511 (bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur).