Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd tot 28 dagen.

Onder huiselijk geweld valt:

  • lichamelijk geweld
  • kindermishandeling
  • seksueel misbruik
  • verwaarlozing
  • bedreiging
  • stalking
  • eerwraak

Als u slachtoffer bent van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie.

Hoe werkt het?

  • Meld huiselijk geweld zo snel mogelijk bij de politie. Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden of familie kunnen dit doen.
  • Voor een veilig thuis geeft informatie en advies om het geweld te stoppen.