Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder. De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.  

Daarom worden er nieuwe 380kV-stroomverbindingen aangelegd of gepland in Noord-Nederland.

Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT verkennen de aanleg van een nieuwe 380kV-stroomverbinding. Het gaat om het gebied tussen de hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens). De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De komende jaren neemt het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven. Meer informatie vindt u op de projectpagina van Tennet(externe link).

Zoekgebied 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Nieuwsbericht februari 2024

Onderzoeksplan nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens definitief vastgesteld

Het onderzoeksplan voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens is vastgesteld en gepubliceerd. Dit is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (de NRD). Hierin staat welke tracéalternatieven worden onderzocht en welke milieuonderzoeken worden uitgevoerd. In juni en juli 2023 lag het voorstel hiervoor ter inzage. Iedereen kon toen reageren. De reacties zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksplan.

Het onderzoeksplan lezen

U vindt het onderzoeksplan (de NRD) op www.rvo.nl/vierverlaten-ens. In deze NRD leest u welke alternatieven worden onderzocht op welke milieueffecten en tot in welk detail dat gebeurt. In de NRD staat ook de Nota van Antwoord. Hierin staat de inhoud van de reacties die zijn binnengekomen in juni en juli 2023 tijdens de terinzagelegging van de concept-NRD en de reactie van de minister voor Klimaat en Energie daarop. 

Wat gebeurt hierna?

De tracés worden vervolgens onderzocht. Dit zijn onderzoeken naar milieu, techniek, kosten en toekomstvastheid. De resultaten van het milieuonderzoek komen te staan in het milieueffectrapport (MER). Op basis van de resultaten van deze onderzoeken kiezen de ministers voor Klimaat en Energie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief wordt vastgelegd in een (ontwerp)voorkeursbeslissing. Deze wordt samen met het planMER en andere onderzoeken ter inzage gelegd. Dan kan iedereen erop reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere huis-aan-huisbladen en op www.rvo.nl/vierverlaten-ens(externe link)

Informatiebijeenkomsten in maart

In maart 2024 organiseert TenneT meerdere informatiebijeenkomsten bij u in de buurt. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld om u bij te praten over de laatste stand van zaken en het vervolgproces. Let op: het is niet mogelijk om te reageren, want de NRD is al af en vastgesteld. Blijf op de hoogte over de exacte informatie (over de informatiebijeenkomst en over het project) via de TenneT-nieuwsbrief.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van www.rvo.nl/vierverlaten-ens(externe link). Heeft u vragen over de procedure en liever telefonisch contact? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel een vragen tijdens de informatiebijeenkomst in maart 2024.

Bekijk de volgende animatie voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? - YouTube(externe link).