Hoogspanningsverbinding 380kV Noord-Nederland

Elektriciteit is een eerste levensbehoefte, we kunnen niet zonder. De komende jaren neemt de behoefte aan (duurzame) elektriciteit steeds verder toe. Het is dan ook belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden met voldoende capaciteit voor ontwikkelingen van vraag en aanbod, nu en in de toekomst.  

Daarom worden er nieuwe 380kV-stroomverbindingen aangelegd of gepland in Noord-Nederland.

Vierverlaten-Ens

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT verkennen de aanleg van een nieuwe 380kV-stroomverbinding. Het gaat om het gebied tussen de hoogspanningsstations in Groningen (Vierverlaten) en de Noordoostpolder (Ens). De nieuwe verbinding is nodig voor de energietransitie en om toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. De komende jaren neemt het duurzaam opwekken van elektriciteit nog fors toe. Datzelfde geldt voor de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven. Meer informatie vindt u op de projectpagina van Tennet.

Zoekgebied 380kV-hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Ens

Nieuwsbericht maart 2024

TenneT organiseert 7 informatiebijeenkomsten over de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens.

Tussen 19 maart en 2 april 2024 organiseren TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 7 informatiebijeenkomsten over de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens. Geïnteresseerden kunnen dan meer informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen van het project en vragen stellen aan leden van het projectteam.

Tracéalternatieven op lijnniveau en onderzoeken

Eind januari 2024 is de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vastgesteld. In dit onderzoeksplan staan tracéalternatieven met een corridor van 5 kilometer breed. Binnen deze corridors zijn tracéalternatieven op lijnniveau ontwikkeld. Deze zijn smaller en vormen de basis voor de onderzoeken die volgen. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt u bijgepraat over de tracéalternatieven op lijnniveau en de onderzoeken die volgen.

Informatiebijeenkomsten

Er zijn 7 informatiebijeenkomsten. TenneT houdt deze in de omgeving waar onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke komst van de hoogspanningsverbinding. De informatiebijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt vrij binnenlopen, er is geen plenair programma. De informatiebijeenkomsten volgen niet op een formele stap in de procedure. Daarom is het niet mogelijk om een zienswijze in te dienen.

DataTijdLocatie
Woensdag 20 maart19.00 - 21.00 uurVan der Valk, Lavendelheide 4, Drachten
Donderdag 21 maart19.00 - 21.00 uurGlinstra State, Fr. Bosgraafstraat 18, Burgum
Dinsdag 26 maart19.00 - 21.00 uurDorpshuis De Golle, Schwichumerdyk 1, Wirdum

Meer vraag naar elektriciteit 

TenneT wil de nieuwe hoogspanningsverbinding aanleggen om de energietransitie mogelijk te maken en toekomstige knelpunten in het elektriciteitsnet te voorkomen. Vanaf 2025 zijn er knelpunten voorzien op het elektriciteitsnet en na 2030 neemt het risico hierop toe. De knelpunten ontstaan door toenemende vraag naar transport van elektriciteit en opwek van duurzame energie. Ook is de verbinding nodig om het internationale stroomtransport van en naar Duitsland en de rest van Europa mogelijk te maken. Tot slot maakt de nieuwe verbinding ruimte vrij op het onderliggende net.

Meer informatie

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van www.rvo.nl/vierverlaten-ens. Heeft u vragen over de procedure en liever telefonisch contact? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens een informatiebijeenkomst in maart 2024.

Bekijk de volgende animatie voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? - YouTube.