Grond als belegging

Het komt voor dat grond wordt aangeboden met daarbij de suggestie dat er op die grond in de toekomst woningen gebouwd kunnen worden. Hierdoor zou de grond een aantrekkelijke belegging kunnen zijn. Op agrarische percelen is een bouwbestemming echter onwaarschijnlijk. De kans dat investering in zo’n perceel rendement gaat opleveren is daarom uiterst klein.

Vandaar dat wij waarschuwen als u investeringen in grond overweegt. Laat u vooraf bij het Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoonnummer 140511 informeren naar het bestemmingsplan (huidige bestemming, relevante ontwikkelingen) en de woonvisie. Als koper heeft u namelijk ook zelf een onderzoeksplicht.