De gemeente Tytsjerksteradiel heeft veel grond langs wegen en paden in eigendom. Deze grond is meestal bedoeld voor openbaar gebruik en is dus niet te koop. Soms heeft de gemeente ook grond in eigendom die geen openbare functie heeft. In die gevallen kan de gemeente de grond verkopen.

Hoe werkt het?

Wilt u graag grond van de gemeente kopen of huren en u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt? Mail naar de afdeling Afdeling Ontwikkeling en Advies Ruimte via gemeente@t-diel.nl. Zet in de mail uw naam, adres en telefoonnummer en geef zo duidelijk mogelijk aan welke grond u graag zou willen kopen (naast, voor of achter uw woning en hoeveel meter). Indien mogelijk kunt u, ter verduidelijking, een situatieschets toevoegen aan uw bericht. Zodra wij uw vraag hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen. Bellen naar telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer) kan natuurlijk ook.

Hoelang duurt het?

Het beoordelen van uw verzoek duurt ongeveer 2 tot 6 weken. Wanneer uw verzoek wordt afgewezen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Bij toewijzing ontvangt u een schriftelijke aanbieding.

Voorwaarden

In volgende gevallen is verkoop van groenstroken in ieder geval uitgesloten:

 • Groenstroken, die deel zijn van een groter geheel
 • Groen tussen speelterreinen en tuinen
 • Groen langs openbare paden tussen tuinen
 • Groen grenzend aan groen met een ecologische functie
 • Groen waarin waardevolle bomen staan
 • Groen dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid
 • Groen grenzend aan huurwoningen
 • Groen in bestemmingsplannen na 1993
 • Groen met daarin lantaarnpalen
 • Groen met daarin riolen
 • Snippergroen met kabels en leidingen kunnen alleen verkocht worden als daar zakelijk recht op gevestigd wordt. Als er veel leidingen of als er zware leidingen in de betreffende grondstrook liggen kunnen wij alsnog besluiten om niet tot verkoop over te gaan.

Wanneer één van deze punten aan de orde is, verkoopt de gemeente de grond niet.

Uitgifteprocedure

De werkwijze voor de uitgifte van snippergroen is beschreven in een uitgifteprotocol, meer informatie hierover kunt u vinden in Hoofdstuk 11. Dit uitgifteprotocol kunt u ook raadplegen bij Documenten, onderaan deze webpagina.

Huurt u een woning?

Wanneer u geen eigenaar, maar huurder bent van de woning, kunt u de grond niet kopen. In dat geval beoordeelt de gemeente of u de grond mag huren. 

In gebruik genomen grond

In het verleden zijn sommige groenstroken aan de openbaarheid onttrokken, doordat deze stroken door aanliggende eigenaren als tuin/erf zijn ingericht. Dit gebeurde vaak met toestemming van de gemeente. Een aantal van deze stroken zijn nog wel van openbaar belang, omdat er riolering of kabels en leidingen onder liggen.

Soms zijn hagen/schuttingen of andere onderdelen die bij de tuininrichting horen dicht op de weg geplaatst of staan ze bovenop de riolering en staan deze in de weg wanneer de gemeente er bij moet. De stroken die van openbaar belang zijn, wil de gemeente als zodanig inrichten.

Wat kost het?

De verkoopprijs voor groenstroken is gebaseerd op de zogenaamde 'strookjesregeling'.
De richtlijn daarbij is de afstand tot het hoofdgebouw. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in grond gelegen aan de voorzijde van het gebouw, aan de zijkant van het gebouw en aan de achterzijde van het gebouw. In onderstaand rekenvoorbeeld is uitgegaan van een bouwterreinprijs van € 140,00. De grondprijzen zijn exclusief overdrachtsbelasting. De kosten voor het passeren van de koopakte bij de notaris moet u zelf betalen.

Gronden gelegen voor de woning    Prijs per m2
Afstand tot de woning 0 tot 3 meter100%              € 140,00
Afstand tot woning 3 meter of meer€ 25,00
Gronden gelegen naast de woning  Prijs per m2
Afstand tot de woning 0 tot 3 meter100%€ 140,00
Afstand tot de woning 3 tot 4 meter60%- € 5,00€ 79,00
Afstand tot de woning 4 tot 5 meter60%- € 10,00€ 74,00
Afstand tot de woning 5 tot 6 meter60%- € 15,00€ 69,00
Afstand tot de woning 6 tot 7 meter60%- € 20,00€ 64,00
Afstand tot de woning 7 tot 8 meter60%- € 25,00€ 59,00
Afstand tot de woning 8 tot 9 meter60%- € 30,00€ 54,00
Afstand tot de woning vanaf 9 meter60%€ 25,00
Gronden gelegen achter de woning              Prijs per m2
Afstand tot de woning 0 tot 20 meter100%€ 140,00
Afstand tot de woning vanaf 20 meter€ 25,00