Als de winter weer voor de deur staat, kan het glad worden op de wegen. De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van de gemeentelijke wegen wanneer het glad is of als het sneeuwt. Hiervoor staan 24 uur per dag, zeven dagen per week mensen en auto’s klaar. Bekijk de strooiroutes van Tytsjerksteradiel op deze pagina.

Hoe werkt het?

Wanneer strooien?

Bij dreigende gladheid strooien we preventief. In de winterperiode meten sensoren in het wegdek de temperatuur, het zoutgehalte en de vochtigheid. Deze gegevens combineren we met de weersvoorspelling. Zo beslissen we of we in actie moeten komen.

Waar strooien we?

De gemeente Tytsjerksteradiel is verantwoordelijk voor alle wegen die in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel. De volgende routes strooien we:

 • Busroutes;
 • Hoofdontsluitingswegen;
 • Wijk- en of buurtontsluitingswegen;
 • Doorgaande fietsroutes.

Onderaan deze pagina vindt u documenten met daarin de strooiroutes.

Voetpaden en trottoirs

Voor het strooien van voetpaden heeft de gemeente een beperkte capaciteit. Wij vragen u dan ook om een steentje bij te dragen en het trottoir voor uw woning zoveel mogelijk zelf sneeuw- en ijsvrij te maken. Voor u zelf, maar ook zeker voor ouderen en minder mobiele mensen.

Provinciale wegen

In de gemeente liggen diverse provinciale wegen. Dit zijn de grotere verbindingswegen, zoals De Centrale As en de N355 van Leeuwarden naar Groningen. De provincie bestrijdt op deze wegen zelf de gladheid en hanteert hierbij haar eigen regels. Het kan daardoor gebeuren dat deze wegen op andere tijdstippen worden gestrooid.

Ons materiaal

Wanneer we uitrukken om te strooien doen we dat met 6 machines. Met deze inzet kunnen we in 2,5 uur alle routes strooien (bij sneeuwval en ijzel duurt het langer).

Let op!

Het weer is helaas niet altijd voorspelbaar. Hoe alert de gladheidbestrijders ook zijn, het weer kan plotseling omslaan. Preventief strooien is dan ook geen garantie dat de wegen nooit glad zullen zijn. Door onvoorziene omstandigheden kan het op sommige wegen plotseling heel glad worden. Daarom geldt ook deze winter; oppassen bij lage temperaturen!

Meer informatie

Voor meer informatie over gladheidbestrijding en de routes kunt u terecht bij de afdeling Beheer (140511).

Aanvullende informatie

De onderstaande hoofdwegen worden door de provincie behandeld:

 • De Centrale As en de N356, Nijega - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum
   
 • N361 E10, Aldtsjerk - Dokkum
 • N913, Gariperhoeke - Over viaduct Wâldwei t/m afslag Sigerswâld
 • N355, Leeuwarden – Groningen

Meer informatie

 • Bij de balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis kunt u de routes ook bekijken.
 • Via X @Tdiel houden we u op de hoogte van actuele zaken rondom de gladheidsbestrijding.