De gemeentesecretaris/algemeen directeur, mevrouw H.M. van Gils, is de hoogste ambtenaar in de gemeentelijke organisatie. Zij staat het college en de burgemeester bij en is als algemeen directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het functioneren van de organisatie.

Nevenfuncties buiten het ambt

  • Bestuurslid VB-Noord (niet betaald)
  • Lid Werkveldadviescommissie Thorbecke Academie NHL/Stenden (niet betaald)
  • Penningmeester van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Leeuwarden (niet betaald)