Tytsjerksteradiel heeft gekozen voor een gemeentelijke vertaling van de regionale visie voor toerisme en recreatie. Door in te zoomen op de gemeente willen we een plus maken als het gaat om toerisme en recreatie. Met ondernemers, experts uit de toeristisch-recreatieve sector en vertegenwoordigers van dorpsbelangen hebben wij het beleids- en uitvoeringsplan gemaakt.

Met het nieuwe beleidsplan willen we een plus voor de toeristen, de ondernemers en de inwoners realiseren. Het beleidsplan is op 16 september 2021 vastgesteld door de raad. Dit is in te zien op Visie op recreatie en toerisme | Gemeente Tytsjerksteradiel.

Bij het beleidsplan is een ontwikkelkader gemaakt. Dit is in te zien via Ontwikkelkader logiesaccommodaties Tytsjerksteradiel.