Door onvoldoende personele bezetting kunnen we helaas niet anders dan het openbaar archief te sluiten voor inwoners. Ook kunnen er geen private archieven aangeboden worden. Wanneer de bezetting weer op orde is, weten we nog niet. Zodra er iets verandert laten we u dat op deze pagina weten.

Uw archief bij ons in bewaring

Het gemeentearchief is een goede plek om geschiedenis te bewaren. Zo hebben wij archieven in bewaring gekregen van kerken, scholen, verenigingen van dorpsbelangen en stichtingen. Maar eigenlijk is alles wat over de gemeente gaat voor ons van belang. Elk archief dat iets zegt over onze geschiedenis is waardevol.

Oproep

Helaas gaan er nog steeds veel archieven verloren. Misschien kunt u daar iets aan doen! Het is altijd mogelijk om gratis een archief bij ons onder te brengen. Wij beschikken over een beveiligde opslagruimte met klimaatbeheersing en wij zorgen ervoor dat de documenten goed bewaard blijven.

Het is mogelijk om documenten in eigendom af te staan. Maar u kunt er ook voor kiezen om archieven in bewaring te geven. U bepaalt in dat geval of derden uw documenten mogen inzien en of uw archieven opgeschoond mogen worden of niet. Bovendien hebt u na het maken van een afspraak, op werkdagen tussen 9.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid om uw archieven in te zien.

Heeft u interesse in het overdragen van uw archief? Lees dan in de overeenkomst van schenking of overbrenging wat de voorwaarden en afspraken zijn.

Historische wetenswaardigheden

De gemeentenaam Tytsjerksteradiel is een afgeleide van de dorpsnaam van Tytsjerk. Wilt u meer informatie over de geschiedenis van onze gemeente, lees dan verder.

Stamboomonderzoek

Door de komst van internet is stamboomonderzoek, oftewel het verzamelen van informatie over uw eigen familiegeschiedenis, voor iedereen binnen handbereik gekomen. Onze akten van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters zijn, voor zover openbaar, ook op het Internet te raadplegen. Zie hiervoor de site allefriezen.nl(externe link).