Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

  • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek)
  • een woonhuis of bedrijf
  • een buurt of wijk
  • de gemeente zelf

Indien u archiefonderzoek wilt verrichten, kunt u een afspraak maken met de beheerder van het gemeentearchief. Het gemeentearchief is telefonisch te bereiken via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer). Eventueel kunt u ook mailen via j.tigchelaar@t-diel.nl, de beheerder van het gemeentearchief. De openingstijden van het archief zijn, op werkdagen, van 9.00 tot 16.30 uur.

Een kijkje in het archief

Wilt u de plaatselijke geschiedenis ontdekken of historisch onderzoek doen? U kunt zelf het archief bezoeken. De meeste stukken die 20 jaar of ouder zijn mogen ingezien worden. U moet daarvoor wel een afspraak maken met het gemeentearchief. We hebben een speciale bezoekersruimte om stukken in te zien. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.

  • Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 140511.
  • Geef duidelijk aan welke informatie u zoekt.
  • Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
  • Alleen voor eventuele kopieën rekenen we een klein bedrag.

Bezoekersreglement

Voor een bezoek aan het archief is een aantal regels opgesteld. De regels gaan over het inzien van (oude) archiefstukken en het gebruik van de studieruimte. Alle bezoekers krijgen bij hun eerste bezoek een exemplaar van het reglement uitgedeeld. 

Over het gemeentearchief

Het gemeentearchief is het historisch documentatiecentrum van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hier worden de oude administraties van de grietenij(externe link) en de gemeente bewaard. U kunt in de studiezaal terecht voor historisch onderzoek in deze archieven. Ook kunt u hier stamboomonderzoek verrichten. Daarnaast zijn er meer dan 175 archieven van families, kerken, verenigingen en bedrijven overgebracht en tevens 35 verzamelingen. Het oudste stuk in het archief is van 1561 en de oudste aanwezige informatie (op een kopie van 1699) is van 1503.

Om het historisch onderzoek te versterken bewaart de gemeente ook collecties boeken, kranten, historische kaarten, prentbriefkaarten, affiches, foto’s, negatieven, films en video's.

In het gemeentearchief vindt u ongeveer 33.000 foto’s en prentbriefkaarten met afbeeldingen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Hier horen ongeveer 1400 ansichtkaarten bij van de dorpen. De collectie wordt steeds uitgebreid.

Voor het bekijken van archief, foto’s en documentatie in de studiezaal kunt u een afspraak maken met het gemeentearchief, belt u daarvoor met 140511 of via email j.tigchelaar@t-diel.nl.

Uw archief bij ons in bewaring

Het gemeentearchief is een goede plek om geschiedenis te bewaren. Zo hebben wij archieven in bewaring gekregen van kerken, scholen, verenigingen van dorpsbelangen en stichtingen. Maar eigenlijk is alles wat over de gemeente gaat voor ons van belang. Elk archief dat iets zegt over onze geschiedenis is waardevol.

Oproep

Helaas gaan er nog steeds veel archieven verloren. Misschien kunt u daar iets aan doen! Het is altijd mogelijk om gratis een archief bij ons onder te brengen. Wij beschikken over een beveiligde opslagruimte met klimaatbeheersing en wij zorgen ervoor dat de documenten goed bewaard blijven.

Het is mogelijk om documenten in eigendom af te staan. Maar u kunt er ook voor kiezen om archieven in bewaring te geven. U bepaalt in dat geval of derden uw documenten mogen inzien en of uw archieven opgeschoond mogen worden of niet. Bovendien hebt u na het maken van een afspraak, op werkdagen tussen 9.00 tot 16.30 uur de mogelijkheid om uw archieven in te zien.

Heeft u interesse in het overdragen van uw archief? Lees dan in de overeenkomst van schenking of overbrenging wat de voorwaarden en afspraken zijn.

Historische wetenswaardigheden

De gemeentenaam Tytsjerksteradiel is een afgeleide van de dorpsnaam van Tytsjerk. Wilt u meer informatie over de geschiedenis van onze gemeente, lees dan verder.

Stamboomonderzoek

Door de komst van internet is stamboomonderzoek, oftewel het verzamelen van informatie over uw eigen familiegeschiedenis, voor iedereen binnen handbereik gekomen. Onze akten van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters zijn, voor zover openbaar, ook op het Internet te raadplegen. Zie hiervoor de site allefriezen.nl(externe link).